Thứ Sáu, 21/01/2022 - 02:26:56 Đường dây nóng: 096 774 2199

Xử lý các thông tin phản ánh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Hai, 25/10/2021 21:51:34

(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ: Y tế, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng và nhiệm vụ được giao khẩn trương kiểm tra, xử lý các thông tin phản ánh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Vừa qua, một số thông tin phản ánh dư luận trên báo chí liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: hỗ trợ tiền điện, giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19, khen thưởng cho lực lượng y tế tuyến đầu, hỗ trợ người lao động quay trở lại TP. HCM, Bình Dương làm việc…

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các Bộ: Y tế, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng và nhiệm vụ được giao khẩn trương kiểm tra, xử lý các thông tin phản ánh nêu trên; nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước; kịp thời khắc phục các hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Bộ Y tế: Tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, khẩn trương hoàn thiện Báo cáo đánh giá bước đầu về kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch; tiếp tục rà soát, kịp thời đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống dịch; hướng dẫn và tổ chức quán triệt các địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh./.
 
HỒNG NHUNG
 

Bình Luận