Thứ Tư, 12/8/2020 - 8:22:36 Đường dây nóng: 096 774 2199

Xây dựng quy định về sản phẩm sữa tươi học đường đảm bảo an toàn thực phẩm

Thứ Sáu, 07/12/2018 09:05:00

(BKTO) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 7091/QĐ- BYT về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Theo đó, Bộ Y tế giao Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em xây dựng quy định về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường đến năm 2020 đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng nhãn mác sản phẩm riêng cho các loại sữa tham gia Chương trình Sữa học đường (logo dành cho sản phẩm của Chương trình). Đồng thời, phối hợp với Viện Dinh dưỡng và các đơn vị liên quan xây dựng định mức quy định sữa phù hợp với lứa tuổi nhằm đáp ứng các chỉ tiêu của Chương trình Sữa học đường.

Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng, bố, mẹ, người chăm sóc về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em, đặc biệt là bữa ăn học đường và sử dụng các sản phẩm sữa phù hợp theo nhóm tuổi; phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, giáo viên tham gia Chương trình Sữa học đường.

Ngoài ra, Bộ Y tế giao Vụ Sức khỏe bà mẹ- trẻ em là đầu mối cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Chương trình, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình, đồng thời tổ chức các chuyến giám sát việc triển khai và đánh giá hiệu quả của Chương trình sữa học đường và sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình vào cuối năm 2020.

Đ. KHOA

Bình Luận