Thứ Tư, 5/10/2022 - 12:51:39 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tọa đàm “Pháp luật về kiểm toán nhà nước đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí - Thực trạng và vấn đề đặt ra”

Thứ Tư, 27/07/2022 12:10:00

(BKTO) - Sáng ngày 26/7, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Tọa đàm “Pháp luật về kiểm toán nhà nước đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí - Thực trạng và vấn đề đặt ra”. GS, TS. Đoàn Xuân Tiên - Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước và Ths. Trần Kim Lộc - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán chủ trì Tọa đàm.


 

Bình Luận