Thứ Hai, 27/6/2022 - 13:01:19 Đường dây nóng: 096 774 2199

KTNN tổ chức Hội nghị đối tác phát triển năm 2022

Thứ Sáu, 25/03/2022 20:50:00

(BKTO) - Ngày 25/3, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị đối tác phát triển. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Trần Sỹ Thanh và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk chủ trì Hội nghị.

Bình Luận