Thứ Ba, 31/3/2020 - 7:39:43 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý lãng phí trong đầu từ trang thiết bị y tế

Thứ Năm, 10/08/2017 14:35:00

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý lãng phí trong đầu từ trang thiết bị y tế

Bình Luận