Chủ Nhật, 14/8/2022 - 3:45:5 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đoàn kết, vượt khó - bài học “nằm lòng”!

Thứ Hai, 10/02/2020 08:40:00

(BKTO) - Đoàn kết, vượt khó - đó là yêu cầu mà Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đặt ra đối với toàn Đảng bộ KTNN tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 vừa qua. Tinh thần ấy cũng đã được nhấn mạnh trong các hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của nhiều đơn vị trực thuộc KTNN.


Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ảnh: T.Hường

Kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn 

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2020 và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2019 của Văn phòng Đảng Đoàn thể, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Lê Đình Thăng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN - cho rằng, trong điều kiện đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đảng còn thiếu, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng cần chung sức, đồng lòng, cùng “xắn tay, vào cuộc”, vượt qua mọi thách thức. Đây là điều quan trọng để đơn vị có thể hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN, trong đó có nhiệm vụ quan trọng: tham mưu thật tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN. 

Tinh thần đoàn kết, vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ mà Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy KTNN nhấn mạnh bắt nguồn từ thực tiễn. Cách đây 5 năm, tập thể Văn phòng Đảng Đoàn thể cũng từng bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng trước nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng, Đảng ủy KTNN lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ KTNN. Đội ngũ làm công tác đảng thời điểm đó chỉ có khoảng 10 người, ít hơn so với lực lượng hiện tại. Nhưng nhờ sự chung tay, đồng lòng của toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị, Văn phòng đã tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, Đảng ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Câu chuyện của cách đây 5 năm là bài học còn nguyên giá trị thực tiễn sâu sắc đến hôm nay. Vượt ra khỏi khuôn khổ một đơn vị, tinh thần đoàn kết, vượt khó đã trở thành bài học “nằm lòng” của toàn Ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hơn 25 năm qua, KTNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó với nhiều thành tích nổi bật. Đặc biệt, năm 2019, tính đến ngày 31/12, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng; đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí; kiến nghị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với nhiều tập thể và cá nhân. Năm qua, 18 cuộc kiểm toán chất lượng vàng và 6 cuộc kiểm toán có thành tích đột xuất được biểu dương, khen thưởng... Những thành tích ấy đã góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Trong đó, không ít thành tích ghi dấu ấn những hành trình ngược ngàn, bám bản, sự miệt mài, thâu đêm với công việc của các kiểm toán viên. Đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành. 

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 của KTNN khẳng định, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức là những yếu tố góp phần giúp toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Còn tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cũng đã nhấn mạnh: “Để đạt được thành tích trong năm 2019 và các năm trước đó, toàn Ngành đã đoàn kết, cộng sự, chân thành, đùm bọc và thương yêu nhau”.

Đoàn kết, vượt khó luôn là bài học “nằm lòng” 

KTNN cùng cả nước đã bước vào năm 2020 với nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Ô nhiễm môi trường, không khí; biến đổi khí hậu; sự bùng phát của dịch bệnh… đang là những vấn đề cấp bách toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, tinh thần đoàn kết, vượt khó cần phải được khẳng định mạnh mẽ hơn trên mọi mặt trận, ở mọi cấp, mọi ngành. 

Đối với KTNN, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là năm tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ KTNN tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm cuối hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020; năm thứ hai KTNN đảm nhận vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021; năm quyết liệt phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nước; năm thực hiện kiểm toán niên độ ngân sách năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 với nhiều thay đổi về quản lý, điều hành NSNN. 

Đặc biệt, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng ngày càng được lãnh đạo KTNN quan tâm và đặt ra những yêu cầu cao hơn. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán tại các đơn vị, ngày 20/01, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 134/CT-KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020, trong đó đưa ra các yêu cầu quan trọng về chuyên môn, nghiệp vụ; trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng; đề cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình kiểm toán…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Bí thư Đảng ủy KTNN Hồ Đức Phớc đã yêu cầu: “Toàn Đảng bộ cần đoàn kết, cộng sự, chân thành, thương yêu, chia sẻ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kết thúc một nhiệm kỳ thắng lợi”. 

Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân có những yêu cầu, kỳ vọng ngày càng cao hơn đối với KTNN. Thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề đối với hoạt động kiểm toán. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, những thách thức về môi trường toàn cầu... đòi hỏi KTNN phải chủ động triển khai nhiều giải pháp để thích ứng và phát triển. Đó là lý do để tinh thần đoàn kết, vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ cũng như lời hiệu triệu của Bí thư Đảng ủy KTNN luôn phải là bài học “nằm lòng” ở mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước!

THÀNH ĐỨC

Bình Luận