Thứ Bảy, 13/8/2022 - 16:5:14 Đường dây nóng: 096 774 2199

Xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện từ năm 2018 về trước

Thứ Tư, 28/07/2021 14:45:00

(BKTO) - Trước tình trạng kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, Quốc hội yêu cầu Chính phủ phối hợp với KTNN tập trung đôn đốc, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và đề ra giải pháp xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện từ năm 2018 về trước; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020.

Sáng 28/7, với 95,39% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019.
 

Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi NSNN và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 Ảnh: quochoi.vn


Theo đó, Quốc hội quyết nghị, phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 gồm:

Tổng số thu cân đối NSNN là 2.139.639.446 triệu đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang năm 2019, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2018, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối NSNN là 2.119.541.763 triệu đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2019 sang năm 2020.

Bội chi NSNN là 161.490.730 triệu đồng, bằng 2,67% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách Trung ương gồm: vay trong nước 123.312.361 triệu đồng; vay ngoài nước 38.178.369 triệu đồng.

Tổng mức vay của NSNN để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 345.310.506 triệu đồng.

Quốc hội cũng nhất trí điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, đồng thời tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2019 của Bộ Tài chính số tiền 2.240.210 triệu đồng.


Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi sử dụng NSNN kịp thời khắc phục những hạn chế, sai soát được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 08/BC-UBTCNS15 ngày 21/7/2021 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị được nêu trong Báo cáo số 181/BC-KTNN ngày 08/7/2021 của KTNN và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV về quyết toán NSNN năm 2019.
 

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết - Ảnh: quochoi.vn


Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý, sử dụng NSNN; cải cách chính sách thu - chi để cơ cấu lại thu - chi ngân sách; chấn chỉnh tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế; chỉnh đốn công tác quản lý chi đầu tư từ khâu lập, phân bổ, giao dự toán đến thực hiện và quyết toán; quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, xử lý nghiêm các trường hợp để nợ đọng xây dựng cơ bản, chuyển nguồn, tạm ứng ngân sách sai quy định.

Đồng thời, có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các khoản chi thường xuyên theo quy định để giảm mạnh chi chuyển nguồn, kết dư ngân sách địa phương; kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng NSNN.

Quốc hội cũng yêu cầu, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng NSNN. Báo cáo Quốc hội danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng NSNN niên độ 2019 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020.

Liên quan đến việc thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu Chính phủ phối hợp với KTNN tập trung đôn đốc, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và đề ra giải pháp xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị chưa thực hiện từ năm 2018 về trước; báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện nội dung này khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2020.

Trước đó, trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2019 và Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết, qua thảo luận có ý kiến cho rằng, tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN thấp hơn các năm trước; các kết luận, kiến nghị của KTNN chưa được thực hiện phải báo cáo cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý để giảm dần số báo cáo lũy kế hằng năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với ý kiến các đại biểu Quốc hội và cho rằng, năm 2019 là năm có tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị KTNN thấp nhất trong 3 năm qua; đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng tăng cường các giải pháp để nâng cao tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Nghị quyết cũng giao Chính phủ nghiên cứu rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN so với hiện hành để trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán NSNN hằng năm vào kỳ họp cuối năm tiếp theo, góp phần quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính - ngân sách của Nhà nước./.

N. HỒNG

Bình Luận