Thứ Tư, 17/8/2022 - 14:59:56 Đường dây nóng: 096 774 2199

Từng bước trưởng thành vững mạnh

Thứ Năm, 07/07/2016 07:30:00

(BKTO) - Liên tục được biểu dương là đơn vị có kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn xuất sắc, có tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh… trong nhiều năm liền, KTNN khu vực III sau 20 năm xây dựng và phát triển đã trở thành một “mắt xích” quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Ngành KTNN.

Kim chỉ Nam quan trọng hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được KTNN khu vực III xác định là phải không ngừng nâng cao chất lượng kiểm toán. Để đạt được mục tiêu này, đơn vị đã thường xuyên tập trung rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm toán, rút ra những bài học kinh nghiệm, phân tích nguyên nhân hạn chế, tồn tại và đề ra những giải pháp khắc phục. Đồng thời từng bước đổi mới công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, thu thập đầy đủ thông tin để xác định đúng và đầy đủ mục tiêu, trọng tâm, nội dung kiểm toán. Cùng với đó, đơn vị tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán của các cấp, kịp thời khắc phục thiếu sót trong thu thập bằng chứng kiểm toán, lập hồ sơ kiểm toán, xác định kết quả kiểm toán.

20 năm qua, KTNN khu vực III đã thực hiện và hoàn thành 112 cuộc kiểm toán với 2.403 lượt đơn vị được kiểm toán, đồng thời tham gia phối hợp với các KTNN chuyên ngành, các Vụ tham mưu thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề theo sự chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tổng hợp kết quả, KTNN khu vực III đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính hơn 9.500 tỷ đồng, trong đó tăng thu NSNN 1.677 tỷ đồng; giảm chi NSNN 2.052 tỷ đồng; nợ đọng tăng thêm 2.831 tỷ đồng; nộp hoàn trả, quản lý qua ngân sách 1.697 tỷ đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 1.247 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đã kiến nghị thu hồi, điều chỉnh văn bản quản lý điều hành thu, chi NSNN do các cơ quan quản lý nhà nước và do các địa phương ban hành chưa phù hợp với các luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; kiến nghị các đơn vị được kiểm toán khắc phục nhiều tồn tại, yếu kém, bất cập trong quản lý NSNN, tài chính doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính minh bạch.

Nhìn lại quãng đường 20 năm đầy gian nan, thử thách, KTNN khu vực III đã từng bước vượt qua khó khăn, ngày càng trưởng thành vững mạnh, toàn diện. Từ xuất phát điểm của KTNN khu vực III (tiền thân là KTNN khu vực miền Trung) được thành lập ngày 11/7/1996, đặt trụ sở tại Đà Nẵng, chỉ có bộ phận Văn phòng gồm 05 người, đến nay đơn vị đã có 06 đơn vị cấp phòng; 81 cán bộ, công chức, người lao động, trong đó có 68 KTV. Không chỉ củng cố đội ngũ về số lượng, từ chỗ đa số kiểm toán viên ban đầu được chuyển về từ các DNNN, chỉ có một số ít đến từ cơ quan tài chính, thuế, Kho bạc Nhà nước, thiếu hẳn đội ngũ KTV lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, sau 20 năm rèn luyện, đội ngũ cán bộ, công chức, KTV nay đã sẵn sàng đảm đương thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn kiểm toán. Song song với các cuộc kiểm toán ngân sách các tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và Tây Nguyên thực hiện theo nhiệm vụ thường kỳ, đơn vị cũng bố trí nhân sự tham gia phối hợp tốt với các KTNN chuyên ngành, các Vụ tham mưu thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề theo sự chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước trong bối cảnh các cuộc kiểm toán gần đây có tính chất phức tạp và yêu cầu về chuyên môn cao hơn. KTNN khu vực III cũng trở thành một trong những “cái nôi” bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của đơn vị, cũng như tăng cường cán bộ khung cho các khu vực mới thành lập và các đơn vị trực thuộc trong Ngành.

Để liên tục đạt và giữ vững danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quá trình xây dựng, phát triển tổ chức Đảng của KTNN khu vực III cũng không ngừng được củng cố, kiện toàn, tận dụng tốt những thuận lợi, khắc phục triệt để những khó khăn. Từ Chi bộ Đảng ban đầu chỉ có 04 Đảng viên, đến nay, Đảng bộ KTNN khu vực III đã có 6 Chi bộ trực thuộc với 47 Đảng viên, chiếm tỷ lệ 58% tổng số cán bộ, công chức. Nhiều Chi bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước và Ngành KTNN ghi nhận những thành tích đóng góp trong việc xây dựng, phát triển đơn vị, phát triển Ngành.

Trong khi tổ chức Đảng đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị quan trọng thì tổ chức Công đoàn của KTNN khu vực III cũng nỗ lực phấn đấu vươn lên - nhiều năm liền đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác như Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… xây dựng KTNN khu vực III lớn mạnh, đang trong quá trình vươn lên trở thành một trong những lá cờ đầu của Ngành.


Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Ảnh: TS
 
Thật vinh dự và tự hào khi những thành tích của KTNN khu vực III đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ngành KTNN ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu như Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể đơn vị và 04 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể đơn vị, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 cá nhân; 60 lượt cán bộ, KTV được tặng Bằng khen của Tổng Kiểm toán Nhà nước; 200 lượt cán bộ, KTV được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở…
Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập là dịp để tập thể đơn vị KTNN khu vực III gửi lời tri ân tới Ban cán sự, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN, các Vụ chức năng tham mưu, Văn phòng KTNN, tới HĐND, UBND và ngành tài chính các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ đơn vị thực hiện ngày càng tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững. Đây cũng là dịp để tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động KTNN khu vực III các thế hệ cùng ôn lại truyền thống lịch sử, khép lại chặng đường 20 năm định vị vị thế của KTNN khu vực III trong cơ cấu tổ chức của KTNN, mở ra một trang sử mới trong tiến trình phát triển KTNN khu vực III trở thành một trong những cánh chim đầu đàn của KTNN.
 
XUÂN THÀNH

Bình Luận