Thứ Hai, 12/4/2021 - 12:55:7 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tiếp tục giảm 50% phí, lệ phí trên nhiều lĩnh vực

Thứ Ba, 26/05/2020 17:15:00

(BKTO) - Ngày 26/5, Bộ Tài chính ban hành 3 thông tư, quy định giảm đồng loạt ở mức 50% đối với các loại phí thẩm định liên quan đến xuất bản, kinh doanh hàng hóa, cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa; phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá được giảm 50% - Ảnh: TL.


Theo quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTC, cơ quan, tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh chỉ phải nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC. Mức phí theo quy định trước đây là 50.000 đồng/hồ sơ.

Thông tư số 44/2020/TT-BTC quy định, cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, nếu ở khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC. Nếu đối tượng ở các khu vực khác sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu tương ứng với khu vực thành phố trực thuộc trung ương. Mức thu hiện hành là từ 200.000 đồng - 1,2 triệu đồng/lần cấp hoặc lần thẩm định.

Theo quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BTC, phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp sẽ nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. Mức thu theo quy định trước đây là từ 200.000 đồng - 2 triệu đồng/năm hoặc mã.

3 thông tư trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5 đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 26/5/2020.

Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng các thông tư miễn giảm phí, lệ phí, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Như vậy, tính đến nay đã có 11 thông tư được ban hành, giảm nhiều loại phí, lệ phí cho doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, tổng số phí, lệ phí cắt giảm trong thời gian còn lại của năm 2020 khoảng 500 tỷ đồng.
 
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Bình Luận