Thứ Tư, 17/8/2022 - 15:14:30 Đường dây nóng: 096 774 2199

Sửa đổi thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ Bảy, 11/06/2022 21:09:58

(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ DN nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT.

 

Tạo thuận lợi cho DN nhỏ và vừa bằng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ảnh minh họa: Tạp chí Tài chính


Theo đó, Bộ KH&ĐT ban hành 01 thủ tục hành chính mới thuộc cấp trung ương và cấp tỉnh là thủ tục hành chính “Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sang tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị”.

Đồng thời, Bộ sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính. Trong đó, 01 thủ tục hành chính thuộc cấp trung ương là “Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên”; 01 thủ tục hành chính thuộc cấp tỉnh là “Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp”.

Đặc biệt, nhằm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các DN nhỏ và vừa, Bộ KH&ĐT quyết định bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc cấp trung ương và cấp tỉnh là “Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn”.

Quyết định này được ban hành thay thế Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 của Bộ KH&ĐT và nội dung thủ tục hành chính “Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp” được ban hành tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 cũng hết hiệu lực./.
PHÚC KHANG
 
 

Bình Luận