Chủ Nhật, 14/8/2022 - 5:32:28 Đường dây nóng: 096 774 2199

Quý I, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 105,3% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Internet


Trong tổng thu ngân sách quý I/2022, thu nội địa ước đạt 374.581 tỷ đồng, bằng 32,7% so với dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô ước đạt 14.739 tỷ đồng, bằng 52,3% so với dự toán, tăng 67,6% so với cùng kỳ.

So với dự toán, 16/19 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 25%), trong đó, một số khoản thu lớn, như: khu vực DNNN ước đạt 27,5%, DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 30%, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 34%, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ước đạt 43,3%, thuế bảo vệ môi trường (BVMT) ước đạt 25,9%, thu lệ phí trước bạ ước đạt 30,3%, thu phí, lệ phí ước đạt 27,3%, thu tiền sử dụng đất ước đạt 38%...

So với cùng kỳ, 11/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng: Thuế TNCN ước tăng 20,6%, thuế BVMT ước tăng 7,1%, lệ phí trước bạ ước tăng 5,1%, phí - lệ phí ước tăng 4,2%, thu tiền cho thuê đất ước tăng 26,9%, thu tiền sử dụng đất ước tăng 21%.

Theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách quý I/2022 đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so cùng kỳ là do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các DN đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh.

Số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I/2022 tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước (bình quân một tháng có 20.000 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động); tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các DN đang hoạt động tăng 34,5%.

Khu vực dịch vụ trong quý I/2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I năm nay như sau: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06%; ngành bán buôn và bán lẻ tăng 2,98%.

Bên cạnh việc các DN đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp lớn cho ngân sách, kết quả đạt được trên là do ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý.

Đến ngày 14/3/2022, ngành thuế đã thực hiện 4.890 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra 90.503 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 113,32% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 4.255 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.050,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 237,8 tỷ đồng, giảm lỗ là 2.967,1 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, ngành thuế đã thu được 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN ước đạt 150 tỷ đồng./.
 
Từ ngày 01/4/2022, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 50%; giảm 70% đối với mặt hàng dầu hỏa sẽ làm nguồn thu ngân sách giảm trên 20.000 tỷ đồng trong năm 2022.
 
THÙY ANH

Bình Luận