Thứ Hai, 12/4/2021 - 13:55:00 Đường dây nóng: 096 774 2199

Sẽ ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thứ Tư, 11/03/2020 06:05:00

(BKTO)-Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất và đang xin ý kiến các Bộ, ngành để trình Chính phủ.

Dự kiến, DN, tổ chức, cá nhân thuộc một số ngành kinh tế sẽ được gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 5 tháng

Dự thảo Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất đối với DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ô tô, trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống (Khoản 1 Điều 1).

DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành vận tải đường sắt; vận tải đường bộ; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Khoản 2 Điều 1).

DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa (Khoản 3 Điều 1).

Theo Dự thảo, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 của các DN, tổ chức nêu tại Điều 1 Nghị định này đang thực hiện kê khai thuế GTGT phải nộp theo tháng. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của quý I và quý II/2020 của các DN, tổ chức nêu tại Điều 1 Nghị định này đang thực hiện kê khai thuế GTGT phải nộp theo quý. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Các DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4  chậm nhất là ngày 20/10/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5 chậm nhất là ngày 20/11/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6 chậm nhất là ngày 20/12/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT quý I chậm nhất là ngày 30/9/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT quý II  chậm nhất là ngày 30/12/2020.

Trường hợp DN, tổ chức nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác nơi DN đóng trụ sở chính (không bao gồm đơn vị có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1%, 2%) thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT nếu có hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế thuộc lĩnh vực được gia hạn.

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu tại Điều 1 Nghị định này. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31/10/2020.

Trường hợp DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị định này thì DN, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT phải nộp; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này. Riêng tiền thuê đất gia hạn được xác định theo từng quyết định, hợp đồng có mục đích sử dụng đất vào sản xuất, kinh doanh các ngành kinh tế nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị định này.
THÙY ANH 

Bình Luận