Thứ Ba, 29/9/2020 - 8:26:25 Đường dây nóng: 096 774 2199

Quốc hội thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Thứ Ba, 20/06/2017 07:10:00

(BKTO) - Chiều 19/6, với 454/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92,46% tổng số đại biểu, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015.


Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN 2015. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Bội chi NSNN bằng 6,28% GDP

Báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2015 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày tại phiên họp cho biết, trong các phiên thảo luận về quyết toán NSNN năm 2015, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015. Có ý kiến đại biểu cho rằng, công tác lập dự toán thu NSNN ở một số địa phương còn hạn chế, chưa bao quát hết nguồn thu; cơ cấu nguồn thu chưa bền vững, chưa xuất phát từ nội lực phát triển của nền kinh tế; cơ chế thu NSNN đơn vị hạch toán toàn ngành chưa hợp lý, dẫn đến giảm thu của địa phương; việc thu lợi nhuận từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần xem xét lại.

Bên cạnh đó, có ý kiến đại biểu cho rằng, các quy định về miễn, giảm thuế đã có những bất cập, hạn chế nhất định, làm giảm tỷ lệ động viên vào NSNN. Có ý kiến cho rằng, vẫn xảy ra tình trạng một số khoản thu không đạt dự toán giao; công tác quản lý thu NSNN còn hạn chế, tình trạng nợ đọng thuế, thất thu thuế còn lớn, công tác hoàn thuế Giá trị gia tăng chưa kịp thời.

Trên cơ sở các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, rà soát, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015. Các cơ quan của Chính phủ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng về các giải pháp khắc phục các tồn tại trong công tác quyết toán và quản lý NSNN.

Theo đó, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015 quyết nghị phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015 với tổng số thu cân đối NSNN là 1.291.342 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN.

Tổng số chi cân đối NSNN là 1.502.189 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016.

Bội chi NSNN là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm: vay trong nước 195.900 tỷ đồng; vay ngoài nước 67.235 tỷ đồng.

Kiểm điểm, xử lý nghiêm vi phạm trong quản lý, điều hành NSNN

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán NSNN năm 2015.  Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; kết luận, kiến nghị của KTNN và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp về quyết toán NSNN năm 2015;

Đặc biệt, Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành NSNN. Báo cáo cụ thể với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán NSNN năm 2016 về danh sách, mức độ, xử lý sai phạm trong quản lý, điều hành NSNN  2 năm 2014-2015...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Cũng tại phiên họp chiều ngày 19/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với 82,08% số phiếu tán thành; Biểu quyết thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) với 93,28% số phiếu tán thành. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Luật Thủy lợi với 93,08% số phiếu tán thành và Luật du lịch (sửa đổi) với 89,21% số phiếu tán thành.

Đ. KHOA

Bình Luận