Thứ Ba, 20/10/2020 - 4:13:31 Đường dây nóng: 096 774 2199

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Thứ Tư, 13/06/2018 12:50:00

(BKTO) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày12/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 với 95,48% số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (465/468 đại biểu).

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 gồm: Tổng số thu cân đối NSNN là 1.407.572 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ Quỹ Dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN năm 2002.

Tổng số chi cân đối ngân NSNN là 1.574.448 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017.

Bội chi NSNN là 248.728 tỷ đồng), bằng 5,52% GDP

Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm: vay trong nước 197.165 tỷ đồng; vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng.
 

Kết quả biểu quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 sáng 12/6 - Ảnh: ST

Quốc hội giao Chính phủ một số nhiệm vụ sau:Công khai quyết toán NSNN năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế và nghiên cứu, thực hiện các đề xuất được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 1024/BC-UBTCNS14 ngày 18/5/2018 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; kết luận, kiến nghị của KTNN và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về quyết toán NSNN năm 2016.

Chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND các cấp khẩn trương rà soát, phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN đã hoàn thành. Đồng thời, có biện pháp khẩn trương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công hoàn thành, chậm phê duyệt quyết toán.

Hướng dẫn, kiểm tra HĐND các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về phê chuẩn báo cáo quyết toán NSNN của cấp mình theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN và báo cáo cụ thể với Quốc hội về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng NSNN năm 2016 khi trình Báo cáo quyết toán NSNN năm 2017.

Quốc hội cũng giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
 
Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các dự án: Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng và Luật Tố cáo (sửa đổi).

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2019, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 92,2%). Theo đó, Quốc hội nhất trí giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018”.

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018”.

Cũng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận báo cáo công tác năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, KTNN.
 
Đ. KHOA

Bình Luận