Thứ Ba, 29/9/2020 - 8:20:56 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nội dung, thời điểm kiểm toán dự án PPP thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước

Thứ Năm, 18/06/2020 21:28:50

(BKTO)- Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) không quy định cụ thể về nội dung, thời điểm, nghiệp vụ và kế hoạch kiểm toán đối với các dự án PPP, nhằm đảm bảo nguyên tắc hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của KTNN.

 

Kết quả biểu quyết thông qua Luật PPPTiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều nay (18/6), Quốc hội đã thông qua Dự án Luật  (PPP) với 92,75% đại biểu Quốc hội tán thành.

Luật PPP gồm 11 chương và 101 điều, là luật thống nhất điều chỉnh hoạt động đầu tư, thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư một số lĩnh vực hạ tầng quan trọng, thiết yếu theo phương thức đối tác công - tư PPP.

 
Trước khi thông qua toàn bộ Dự thảo Luật, Quốc hội đã biểu quyết Điều 85 Dự thảo Luật về hoạt động KTNN trong hoạt động đầu tư dự án PPP. Kết quả, có 433/459 (bằng 89,65%) đại biểu Quốc hội tán thành; có 15/459 (3,11%) đại biểu không tán thành và 11 đại biểu không tham gia biểu quyết (bằng 2,28%).
Trong quá trình thảo luận, quy định về hoạt động KTNN đối với dự án PPP cũng chính là nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau.

Báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý Dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ: Một số ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất quy định KTNN chỉ kiểm toán tài sản công, tài chính công trong dự án PPP. Một số ý kiến cho rằng dự án PPP bản chất là dự án đầu tư công nên KTNN phải kiểm toán toàn bộ dự án, kể cả phần vốn đầu tư tư nhân.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ về thời điểm, giai đoạn thực hiện kiểm toán dự án PPP để phù hợp với nguyên tắc hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của KTNN; không quy định cụ thể về nội dung kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động vì Luật KTNN đã quy định.

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với quy định của Hiến pháp và Luật KTNN, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, sửa đổi Điều 85 theo hướng KTNN kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tham gia vào dự án PPP theo quy định của pháp luật về KTNN; kiểm toán khi thực hiện cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu; kiểm toán toàn bộ giá trị tài sản của dự án PPP khi được chuyển giao cho Nhà nước.

Dự thảo Luật cũng không quy định cụ thể về nội dung kiểm toán là kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động hay kiểm toán tài chính. Thời điểm kiểm toán, nghiệp vụ kiểm toán và kế hoạch kiểm toán thực hiện theo quy định của Luật KTNN.

Bên cạnh đó, Dự thảo Luật PPP cũng quy định nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể, về lĩnh vực đầu tư PPP, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực quan trọng, thiết yếu và đã có thực tiễn triển khai trong 20 năm qua, gồm: Giao thông; Lưới điện, nhà máy điện; Thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; Y tế, giáo dục - đào tạo; Hạ tầng công nghệ thông tin.

Về quy mô đầu tư, nhằm tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, Luật PPP quy định thực hiện đầu tư PPP đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng, trừ dự án ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo từ 100 tỷ đồng.

Về vốn nhà nước trong dự án PPP, Luật PPP quy định rõ vốn nhà nước trong dự án PPP và phương án quản lý từng hình thức hỗ trợ, tham gia vốn nhà nước. Đặc biệt, trong Luật quy định hạn mức tham gia trong dự án PPP không quá 50% tổng mức đầu tư của dự án.

Đối với việc huy động vốn của DN, Luật cho phép bên cạnh kênh huy động vốn truyền thống từ ngân hàng, doanh nghiệp dự án PPP được phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn thực hiện dự án PPP.

Liên quan đến cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu, Luật PPP quy định biên độ tăng, giảm doanh thu ở mức 25% (tương ứng với mức tăng doanh thu từ 125% trở lên và mức giảm doanh thu từ 75% trở xuống) để giảm thiểu rủi ro cho dự án PPP, nhất là các rủi ro do những thay đổi từ phía Nhà nước.

Đáng chú ý, Luật PPP không quy định loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Kể từ ngày Luật công bố, sẽ dừng nghiên cứu mới các dự án BT. Luật cũng quy định chi tiết cho các trường hợp chuyển tiếp trên tinh thần thừa kế tối đa các kết quả thực hiện trước đây và Chính phủ sẽ quy định rõ thêm nội dung này.

Ngoài ra, Luật PPP cũng quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP; phân loại dự án PPP; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP; lựa chọn nhà đầu tư PPP...

Tin và ảnh: N. HỒNG
 

Bình Luận