Thứ Sáu, 23/7/2021 - 23:6:27 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nghiên cứu khoa học phải thiết thực, có giá trị ứng dụng vào thực tiễn hoạt động kiểm toán nhà nước

Thứ Tư, 08/07/2020 21:45:00

(BKTO)- TS. Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước - nhấn mạnh yêu cầu trên tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng Khoa học (HĐKH) KTNN diễn ra sáng 08/7, tại Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp


Tham dự có GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Chủ tịch HĐKH, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước và các thành viên Hội đồng. 

Báo cáo của HĐKH cho biết, 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19 nhưng Văn phòng HĐKH đã tham mưu cho lãnh đạo KTNN và tổ chức thành công 2 Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Dự án PPP và vai trò của KTNN” và “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI và vai trò của KTNN” theo đúng kế hoạch đề ra.

Năm 2020, HĐKH cũng đã tham mưu cho lãnh đạo KTNN trong công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 33 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Bộ và 58 đề tài NCKH cấp cơ sở.  Năm 2020, ngoài 14 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp từ năm 2019 dự kiến nghiệm thu trong quý III và quý IV, còn 7 đề tài NCKH cấp Bộ năm 2018 được gia hạn nghiệm thu và quyết toán sang năm 2020. Đến nay, HĐKH đã tổ chức nghiệm thu được 3/7 đề tài được gia hạn. Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng HĐKH đã tổ chức nghiệm thu 78,5% số lượng đề tài cấp Cơ sở, dự kiến hoàn thành nghiệm thu các đề tài cấp cơ sở còn lại trong tháng 7/2020.

Đặc biệt, KTNN đã đề xuất và đăng ký 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, đã được Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thực hiện năm 2020 với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam”. Hiện KTNN đang khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ và Thuyết minh Đề tài gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định và phê duyệt.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm, hoạt động khoa học của KTNN đã có nhiều khởi sắc với điểm nhấn là các hội thảo được tổ chức, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và báo chí, qua đó góp phần nâng cao vị thế và uy tín của KTNN. Công tác quản lý, đôn đốc các đề tài được triển khai thực hiện một cách thường xuyên và liên tục. Các ban đề tài tích cực triển khai nghiên cứu, nộp sản phẩm đúng hạn. Công tác nghiệm thu đề tài được thực hiện tương đối tốt.
 
Dự kiến, vào tháng 9 và tháng 12/2020,  KTNN sẽ tổ chức 2 Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa tại các DNNN” và “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giải ngân vốn đầu tư công”.
Bên cạnh việc nhấn mạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của HĐKH cũng đã chỉ rõ một số hạn chế cần được nghiêm túc khắc phục trong hoạt động khoa học và công nghệ của KTNN. 

Trên cơ sở kế hoạch khoa học công nghệ năm 2020 và chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, 6 tháng cuối năm, HĐKH sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2021 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025; tổ chức 2 Hội thảo khoa học cấp Bộ; triển khai đề tài NCKH cấp Quốc gia; thành lập HĐKH nhiệm kỳ IX (2020-2023).

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, HĐKH đề xuất một số giải pháp sau: khen thưởng những cá nhân trực tiếp tham gia các công trình nghiên cứu được nghiệm thu trước thời hạn và xếp loại Xuất sắc; quan tâm, tạo điều kiện cho một số đơn vị còn khó khăn, hạn chế về công tác NCKH; tăng cường triển khai ứng dụng kết quả NCKH vào hoạt động thực tiễn; đổi mới công tác quản lý khoa học và hoạt động thông tin khoa học; khuyến khích các đơn vị và cá nhân đề xuất, đăng ký tham gia các đề tài tự túc kinh phí.
 

Các thành viên HĐKH cho ý kiến tại cuộc họp


Tại cuộc họp, các thành viên HĐKH cơ bản thống nhất với Báo cáo, đồng thời cho ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác NCKH trong thời gian tới như: số hóa các đề tài NCKH để tránh trùng lặp; nâng cao trách nhiệm của đơn vị chủ trì và ban đề tài, đưa vào đánh giá thi đua cuối năm; tổ chức tập huấn, hướng dẫn NCKH; tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu, từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng; đồng thời yêu cầu công tác NCKH phải đi vào các vấn đề thiết thực, có giá trị nghiên cứu và ứng dụng trong thực tiễn hoạt động của Ngành. Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng gợi mở và khuyến khích nghiên cứu một số vấn đề mới như: áp dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn kiểm toán; xây dựng các chỉ tiêu trọng yếu rủi ro; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; giải pháp đảm bảo phát triển KTNN trong cuộc Cách mạng công nghệ 4.0; kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững; ứng dụng công nghệ cao trong kiểm toán khối lượng, chất lượng công trình…

Thay mặt HĐKH, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo sát sao và cụ thể của Tổng Kiểm toán Nhà nước, đặc biệt là các giải pháp đảm bảo cho KTNN hoạt động hiệu quả trong thời đại công nghệ 4.0. Chủ tịch HĐKH yêu cầu Văn phòng HĐKH nghiên cứu, tiếp thu hoàn thiện Báo cáo. Theo đó, Báo cáo cần tập trung đánh giá những hạn chế, chỉ ra nguyên nhân và nêu rõ các giải giáp khắc phục để nhiệm vụ KHCN đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra trong thời đại công nghệ 4.0.

Chiều cùng ngày, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên tiếp tục chủ trì cuộc họp của Tổ Tư vấn xác định nhiệm vụ NCKH năm 2021 để thống nhất lựa chọn Danh mục các đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2021. HĐKH đã thống nhất lựa chọn 13 đề tài NCKH cấp Bộ, 18 đề tài NCKH cấp cơ sở, đồng thời khuyến khích các đơn vị đăng ký thêm các đề tài phù hợp, đặc biệt là các vấn đề mới, có giá trị trong tương lai theo gợi ý của Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Tin và ảnh: HỒNG NHUNG 

Bình Luận