Thứ Bảy, 13/8/2022 - 6:21:6 Đường dây nóng: 096 774 2199

Nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thứ Ba, 12/04/2022 17:10:00

(BKTO) - Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề cập trong văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong DN nhỏ và vừa.

Tại văn bản này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo nghề cho lao động trong DN nhỏ và vừa. Đồng thời, sắp xếp, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong DN theo quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, DN trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong DN nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
 

Tăng cường đào tạo nghề cho người lao động trong DN nhỏ và vừa. Ảnh minh họa


Theo đó, việc tổ chức hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong DN nhỏ và vừa tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong DN nhỏ và vừa. Việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động của DN nhỏ và vừa được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị, định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm, các địa phương gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tình hình triển khai hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong DN nhỏ và vừa theo phạm vi quản lý để tổng hợp.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đây là một trong những yêu cầu được đặt ra nhằm thực hiện thống nhất, có hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong DN nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực từ 15/10/2021.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, thời gian qua, các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp đã nỗ lực đẩy mạnh công tác đào tạo, tăng cường tìm kiếm, mở rộng các nguồn tuyển sinh để đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động, trong đó có người lao động đang làm việc tại các DN nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các DN trong công tác đào tạo, nhằm trang bị cho người lao động những kiến thức, kỹ năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, DN.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số lượng người lao động có kỹ năng và được đào tạo bài bản hiện vẫn rất thấp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phục hồi sau những tác động to lớn của đại dịch Covid-19, rất cần có nguồn lao động có trình độ, chất lượng cao.

N.LỘC

Bình Luận