Thứ Hai, 25/01/2021 - 01:02:44 Đường dây nóng: 096 774 2199

Năm 2021 sẽ kiểm toán việc thực hiện chính sách tài chính và đầu tư

Thứ Năm, 03/12/2020 19:05:00

(BKTO) - Kế hoạch kiểm toán Nhà nước năm 2021 sẽ ưu tiên lựa chọn kiểm toán tại các đơn vị quản lý tài chính tổng hợp ở Trung ương và địa phương để đánh giá việc thực hiện các cơ chế quản lý tài chính.

Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, tăng 23 cuộc so với năm 2020.

Kiểm toán Nhà nước sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực trong năm 2021. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Đây là nội dung Quyết định số 1688/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2021 được Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc ký ban hành vào ngày 25/11 vừa qua.

“Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước được xây dựng với một số định hướng chính, trong đó ưu tiên lựa chọn kiểm toán tại các đơn vị quản lý tài chính tổng hợp ở Trung ương và địa phương để đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư trong cả giai đoạn 2015-2020,” Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Kiểm toán việc hoàn, miễn, giảm, giãn thuế… của năm 2020

Theo đó, lĩnh vực kiểm toán chuyên đề, toàn ngành sẽ thực hiện 26 cuộc kiểm toán. Trong số đó, ba cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng hướng tới môi trường, cụ thể việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020; Hoạt động quản lý môi trường tại các Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017-2020; Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Ngoài ra, một số chuyên đề khác sẽ kiểm toán về quản lý, sử dụng vốn ODA; Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực an sinh-xã hội, phát triển kinh tế vùng; Công tác quản lý Nhà nước tại Tổng cục Thuế và các cục thuế liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế, chống trốn thuế, chuyển giá năm 2020…

Cụ thể, bên cạnh chuyên đề “Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,” ngành sẽ kiểm toán đối với công tác quản lý Nhà nước tại Tổng cục Thuế và các Cục thuế liên quan việc thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP cũng như quá trình thực thi chính sách miễn giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019....

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng và chương trình, dự án, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện 35 cuộc kiểm toán dự án đầu tư; trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận quan tâm (bao gồm Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Các dự án thủy lợi (Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng; Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1; Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé giai đoạn 1; Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng); Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2-giai đoạn 2; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng-Đại Nguyệt; Đường dây 500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín; Đường dây 500/220kV Hiệp Hòa-Đông Anh-Bắc Ninh 2; Đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi; Đường dây 500kV Dốc Sỏi-Pleiku 2; Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)…

Riêng khu vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính-ngân hàng, kế hoạch sẽ  kiểm toán 25 cuộc tại Ngân hàng Nhà nước và 17 tập đoàn, tổng công ty, bốn ngân hàng cùng 3 doanh nghiệp có vốn Nhà nước dưới 50%.

Bên cạnh đó, lĩnh vực ngân sách Nhà nước, ngoài một cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công 18 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và kiểm toán ngân sách địa phương 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với lĩnh vực kiểm toán hoạt động, cơ quan kiểm toán sẽ tổ chức thực hiện sáu cuộc, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề liên quan đến bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu và hoạt động tín dụng cho người nghèo, nhà ở xã hội...

Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và khối cơ quan Đảng, cơ quan kiểm toán sẽ thực hiện 13 cuộc tại 11 đơn vị dự toán và hai doanh nghiệp. Khối an ninh, cơ quan Đảng, ngành sẽ kiểm năm cuộc về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020 (18 tỉnh ủy, thành ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, 36 công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và kiểm toán dự án đầu tư.
 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
 
Đánh giá điều hành ngân sách do ảnh hưởng của COVID-19

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, việc tăng cường số lượng các cuộc kiểm toán nhằm xác nhận quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước-năm 2015 và Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030.

“Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước lựa chọn kiểm toán đối với một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã hội quan tâm nhằm tổ chức thực hiện trong toàn ngành nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương,” ông Phớc nhấn mạnh.

Các kiểm toán trong năm cũng được người đứng đầu ngành chỉ ra với lĩnh vực ngân sách Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan Trung ương có quy mô ngân sách lớn, tiềm ẩn rủi ro, từ đó xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020 đồng thời đánh giá việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước-năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Về kiểm toán chuyên đề, Tổng kiểm toán Nhà nước cho biết cũng dự kiến lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn.

Điển hình như chuyên đề “Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020,” nhằm đánh giá công tác xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch, việc thực hiện cấp phép xây dựng tại các địa phương theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật đất đai, thông qua đó đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động này trong giai đoạn 2017-2020.

Đặc biệt về Chuyên đề “Hoạt động quản lý môi trường tại các Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017-2020” sẽ phát triển, mở rộng của các khu kinh tế, khu công nghiệp là sự gia tăng nhanh chóng về khối lượng nước thải, chất thải công nghiệp, tiềm ẩn rủi ro cao về ô nhiễm và đặt gánh nặng lên các cơ quan quản lý nhà nước về việc ô nhiễm môi trường.

“Việc thực hiện kiểm toán Chuyên đề hoạt động quản lý môi trường nhằm đánh giá việc tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và quy định pháp luật, qua đó đánh giá công tác quản lý, tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước,” ông Phớc chỉ ra.

Người đứng đầu cơ quan Kiểm toán Nhà nước cho biết thêm, tại lĩnh vực kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin, ngành sẽ tiếp tục lựa chọn thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán môi trường và công nghệ thông tin theo đúng các quy trình, chuẩn mực đã được ban hành phù hợp với các quy định và chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Theo ông Phớc, việc lựa chọn một số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các chủ đề về môi trường để thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trong công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp với các SAI trong ASOSAI thực hiện hai cuộc kiểm toán trong khuôn khổ hợp tác quốc tế: “Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững” và “Kiểm toán việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững-Hệ thống y tế quốc gia vững mạnh và nhanh chóng phục hồi”…./.

Theo vietnamplus.vn

Bình Luận