Thứ Bảy, 8/10/2022 - 5:36:30 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kịp thời tháo gỡ khó khăn về lưu giữ hàng hóa cho doanh nghiệp

Thứ Năm, 09/12/2021 14:20:00

(BKTO) - Tại phiên làm việc chiều 08/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của UBTVQH về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của DN bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

UBTVQH biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: quochoi.vn


Theo Tờ trình của Chính phủ, để tháo gỡ khó khăn cho DN kinh doanh hàng miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập để bán tại cửa hàng miễn thuế, DN có hàng gửi kho ngoại quan nhưng quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam theo quy định của Luật Hải quan nhưng không thể tái xuất trả nước ngoài do tác động của dịch Covid-19, Chính phủ đề nghị, bổ sung vào Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 một điều quy định về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của DN bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Cụ thể:

“1. Cho phép hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan nhưng hết thời hạn lưu giữ theo quy định tại Điều 47, Điều 61 Luật Hải quan (bao gồm cả thời gian gia hạn) phát sinh trong thời gian Thủ tướng Chính phủ công bố dịch Covid-19 theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020, được tiếp tục lưu giữ đến ngày cơ quan, người có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19 trên phạm vi toàn quốc và được gia hạn một lần không quá 12 tháng kể từ thời điểm công bố hết dịch.

2. Thẩm quyền gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan thực hiện theo quy định của Luật Hải quan”.


Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của UBTVQH về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có nội dung gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của DN bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Theo cơ quan thẩm tra, dự thảo Nghị quyết có tác động đến quyền, nghĩa vụ của DN và yêu cầu quản lý nhà nước đối với hàng hóa lưu giữ tại cửa hàng miễn thuế, kho của DN bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan, do đó, các nội dung này cần phải được quy định chặt chẽ, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu: kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có liên quan trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay; bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động hải quan, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc hiểu và áp dụng quy định về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của DN bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan khi Nghị quyết được ban hành; đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tách nội dung “cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19” và “gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan” thành hai nghị quyết riêng.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên UBTVQH có mặt đã biểu quyết thông qua việc ban hành Nghị quyết về việc cho phép gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của DN bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, UBTVQH thống nhất Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; giao Thường trực Ủy ban Pháp luật rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết và thực hiện các thủ tục theo quy định để sớm trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Đ. KHOA

Bình Luận