Thứ Sáu, 10/4/2020 - 02:39:53 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiến nghị Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thứ Ba, 18/02/2020 16:15:00

(BKTO)-Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã gửi Công văn kiến nghị Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho phép các DN bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 được lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã được kiểm toán và công bố thông tin chậm nhất đến ngày 30/04/2020.

VACPA kiến nghị Bộ Tài chính cho DN lùi thời hạn nộp BCTC đã được kiểm toán và lùi thời hạn công bố thông tin

VACPA cho biết, dịch Covid-19 đã khiến cho không ít BCTC năm 2019 thuộc đối tượng kiểm toán bị ảnh hưởng lớn về tiến độ thực hiện kiểm toán và thời hạn nộp BCTC đã được kiểm toán. Cụ thể, một số DN không hoàn thành việc đóng sổ kế toán, lập BCTC, đặc biệt là BCTC hợp nhất do thiếu hụt nhân sự hoặc không trao đổi/thu thập được thông tin cần thiết từ công ty mẹ, công ty trong cùng tập đoàn, công ty con, công ty liên kết hoặc các bên nhận đầu tư... từ các quốc gia hay tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Điều này khiến DN kiểm toán (DNKiT) phải lùi thời gian kiểm toán so với quy định hiện hành.

Do đó, nhiều DNKiT đã đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn và hỗ trợ về thời gian, giúp kiểm toán viên (KTV) và DNKiT thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán. Đồng thời, việc này còn giúp các đơn vị được kiểm toán khắc phục, sửa chữa các sai sót mà KTV và DNKiT phát hiện, góp phần đảm bảo chất lượng BCTC đã được kiểm toán, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tài chính trung thực, đáng tin cậy cho các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và các đối tượng khác.

Cơ sở pháp lý về việc lùi thời hạn nộp BCTC cho các công ty niêm yết, công ty đại chúng đã được quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Khoản 1, Điều 6 - Tạm hoãn công bố thông tin của Thông tư này quy định: Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn...

Hơn nữa, đến nay, một số sở giao dịch chứng khoán của các nước cũng đã cho phép lùi thời hạn công bố thông tin do ảnh hưởng của dịch Covid-19, như: Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải cho phép lùi thời hạn công bố thông tin về BCTC năm 2019 cho tất cả công ty niêm yết đến ngày 30/04/2020; Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Sở Giao dịch chứng khoán Đài Loan cho lùi thời hạn nộp BCTC đối với các đối tượng bị ảnh hưởng; Sở Giao dịch chứng khoán Singapore cũng đang xem xét việc cho lùi thời hạn công bố BCTC năm 2019 thêm 2 tháng.

THÙY ANH

Bình Luận