Thứ Bảy, 25/6/2022 - 11:10:21 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả

Thứ Tư, 14/07/2021 22:05:00

(BKTO) – Chiều 14/7, Lễ ký Quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán giữa KTNN và Bộ Quốc phòng (Quy chế) đã diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh ký Quy chế phối hợp - Ảnh: Thu Hường


Dự Lễ Ký về phía Bộ Quốc phòng có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phía KTNN có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc  KTNN.

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa KTNN và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2007-2020 cho biết, 2 cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều mặt.

Cụ thể, trong công tác chuẩn bị kiểm toán, KTNN đã chủ động gửi văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm. Bộ Quốc phòng đã thường xuyên trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp kịp thời với KTNN trong việc cung cấp thông tin, trao đổi nhằm lựa chọn đầu mối kiểm toán phù hợp, tránh chồng chéo…

Trong triển khai kiểm toán, Bộ Quốc phòng đã chủ động bố trí lực lượng phối hợp theo từng đoàn kiểm toán. Lãnh đạo các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán thường xuyên giữ mối liên hệ để trao đổi, thống nhất các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm toán tại các đơn vị.

Hằng năm, Bộ Quốc phòng đã thực hiện nghiêm túc việc gửi báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Sau khi kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, KTNN đã lập Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm làm căn cứ để phối hợp theo dõi, đối chiếu và đôn đốc các đơn vị thực hiện...

Trong công tác kiểm toán nội bộ, KTNN đã kịp thời trao đổi các thông tin, tài liệu liên quan đến cách thức, quy trình kiểm toán của KTNN theo đề xuất của Bộ Quốc phòng...

Thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đã kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số chính sách, chế độ tài chính chưa phù hợp hoặc bất cập so với thực tế. Ngoài ra, KTNN còn tham gia ý kiến đối với các văn bản chế độ, chính sách liên quan đến tài chính công, tài sản công trong lĩnh vực quốc phòng. 
 

Quang cảnh Lễ ký Quy chế phối hợp - Ảnh: Thu Hường


Phát huy thành quả phối hợp công tác giai đoạn 2007-2020, Bộ Quốc phòng và KTNN tiếp tục ký kết và triển khai Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn tới.

Theo đó, 2 bên sẽ tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ xây dựng, lập kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; lập, gửi báo cáo kiểm toán; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; xây dựng chính sách, chế độ về quản lý tài chính công, tài sản công thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Mỗi bên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để phối hợp thực hiện tốt Quy chế. Đồng thời, việc phối hợp công tác giữa 2 bên sẽ được thực hiện trên nguyên tắc: Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; chủ động và đảm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan; bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
 

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ ký Quy chế phối hợp  - Ảnh: Thu Hường


Phát biểu tại Lễ Ký kết, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cho biết thêm: Sau gần 15 năm ký Quy chế phối hợp, KTNN và Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong tổ chức hoạt động kiểm toán. Đặc biệt, tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị trong lĩnh vực quốc phòng luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

 
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh mong muốn việc Ký Quy chế giữa KTNN và Bộ Quốc phòng sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ công tác, tạo điều kiện tốt hơn nữa để 2 bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tuy nhiên, theo tiến trình phát triển, một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của KTNN và Bộ Quốc phòng đã thay đổi. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện Quy chế cũng nảy sinh một số bất cập.

Hơn nữa, để giúp KTNN thực hiện thành công Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030, trong đó phấn đấu giai đoạn 2026-2030 kiểm toán hằng năm đối với quyết toán NSNN các Bộ, cơ quan trung ương, tăng cường kiểm toán hoạt động..., việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp là cần thiết. 


 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại Lễ ký Quy chế phối hợp - Ảnh: Thu Hường


Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao phương án tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát của KTNN, trong đó có quyết định không thực hiện kiểm toán đối với ngành y tế, công an, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh đang có dịch Covid-19 đến hết năm 2021. 

Về việc thực hiện Quy chế phối hợp, Bộ trưởng nhấn mạnh: Việc ký Quy chế là cần thiết để kịp thời chia sẻ thông tin, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động tài chính quân đội, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Để triển khai hiệu quả Quy chế, Bộ trưởng đề nghị 2 bên tiếp tục phát huy kết quả công tác phối hợp; đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách, chế độ tài chính không còn phù hợp; tăng cường trao đổi, đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn…

Bộ trưởng tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 cơ quan, Bộ Quốc phòng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Vũ Hải Sản được thăng quân hàm./.
 
Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, những năm qua, KTNN luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trên tinh thần tôn trọng và xây dựng, giúp Bộ xác minh rõ độ tin cậy của những thông tin tài chính, đồng thời kiến nghị, tư vấn nhiều vấn đề quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
 
THÙY ANH

Bình Luận