Thứ Hai, 27/6/2022 - 3:43:6 Đường dây nóng: 096 774 2199

[Infographics] Đóng góp của cụ Bùi Bằng Đoàn cho cách mạng Việt Nam

Thứ Hai, 16/09/2019 10:15:00

(BKTO) - Tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân của cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương sáng để chúng ta kính trọng và noi theo.


 
Từ Thượng thư bộ Hình Nam triều nổi tiếng thanh liêm, chính trực, cụ Bùi Bằng Đoàn đã tham gia chính quyền cách mạng một cách tự nguyện và một lòng đi theo chính quyền cách mạng.
Theo (TTXVN/Vietnam+)

Bình Luận