Thứ Hai, 19/10/2020 - 22:9:39 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Thứ Sáu, 29/06/2018 21:30:00

(BKTO) - Ngày 29/7/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, từ điểm cầu chính tại Hà Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê  Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư và phó bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy cấp trên cơ sở và đồng chí phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 7 vừa qua, Trung ương đã thảo luận và thông qua 03 nghị quyết (1) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (2) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; (3) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Để việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết lần này đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các đồng chí đại biểu nghiên cứu sâu nội dung nghị quyết và các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7, để nhận thức đúng, đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của từng nghị quyết.

Các nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các đồng chí đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới; kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết.

Đồng chí cũng yêu cầu, sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu 03 nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó; tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của các ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp tới ba lĩnh vực: cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, cấp ủy các cấp cần quan tâm đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện nghị quyết, để có hình thức giải đáp kịp thời và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, cản trở việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết.
 
Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các các đảng bộ trực thuộc căn cứ vào Kế hoạch 106-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ gắn với tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm kịp thời theo đúng tiến độ. Đồng thời căn cứ chương trình hành động của Đảng ủy Khối, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đảng bộ mình. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về các nội dung của nghị quyết. Tăng cường kiểm tra việc học tập nghị quyết tại chi bộ để nghị quyết đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả.

Theo dukcqtw.dcs.vn

Bình Luận