Thứ Bảy, 24/10/2020 - 12:39:18 Đường dây nóng: 096 774 2199
Dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề có đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trương Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối;  đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 

Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng: Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước hiện nay, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tuyên giáo nói riêng đặt ra nhiều nhiệm vụ, nhiều thử thách nặng nề đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Để đáp ứng yêu cầu của nhiều cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2018 nhằm để trang bị, củng cố thêm những nhận thức mới, những vấn đề mới đặt ra cho công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn qua các chuyên đề nghiên cứu, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối tiếp tục đào sâu nghiên cứu, cụ thể hóa, vận dụng vào từng đảng bộ để làm tốt hơn công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập trung nghe, trao đổi, thảo luận với báo cáo viên để làm rõ những vấn đề đặt ra, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực của công tác tuyên giáo.
 

Đồng chí Trương Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về: (1) Khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội - những vấn đề đặt ra đối với Ngành Tuyên giáo Việt Nam hiện nay; (2) Công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; (3) Những vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; (4) Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong các cơ quan Trung ương.

Theo ANH HOA
http://dukcqtw.dcs.vn

Bình Luận