Chủ Nhật, 16/8/2020 - 02:16:15 Đường dây nóng: 096 774 2199

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Hội nghị giao ban công tác tháng 10 có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều nội dung tác động đến công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; trong đó có việc chuẩn bị đơn giá đất ban hành cho thời gian tới. Hội nghị cũng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung, chương trình cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng  năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu tháng 10 và 10 tháng năm 2019 của Thành phố duy trì mức tăng khá.

Cụ thể: Thu NSNN 10 tháng đạt 218,6 nghìn tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 9,4% cùng kỳ, tính chung 10 tháng tăng 8,0%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng khá cao so cùng kỳ: tháng 10 đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% cùng kỳ; cộng dồn 10 tháng đạt 462,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng đầu năm tăng 3,63%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 1,39 tỷ USD, tăng 14% cùng kỳ; tính chung 10 tháng đạt 13,4 tỷ USD, tăng 16,1%.

Về dịch vụ du lịch, 10 tháng đầu năm khách du lịch tiếp tục tăng, đạt 23,82 triệu lượt (tăng 9,7%), trong đó khách quốc tế đạt 5,32 triệu lượt, tăng 10,8%; khách quốc tế có lưu trú đạt 3,74 triệu lượt, tăng 8,0%. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 83,2 nghìn tỷ đồng, tăng 31,3%.

Thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng của Hà Nội đạt 6,85 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu các tỉnh/thành phố cả nước, trong đó: vốn đăng ký cấp mới 945 triệu USD; dự án tăng vốn 578 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 5,33 tỷ USD. Thu hút đầu tư trong nước đạt 36,31 nghìn tỷ đồng. Số DN thành lập mới trong 10 tháng đầu năm đạt 23,14 nghìn DN, vốn đăng ký 317,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8% về số lượng và 36% về vốn so với cùng kỳ.

Đối với Chương trình số 12/CTr-UBND ngày 10/1/2019 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019, báo cáo cho biết, đến nay chỉ còn 4/76 nhiệm vụ trọng tâm chưa hoàn thành đang tiếp tục được các sở, ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đặc biệt, UBND Thành phố đã phê duyệt các quyết định ban hành Đề án đầu tư xây dựng các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận đến năm 2025.

Trong hai tháng cuối năm 2019, UBND Thành phố dự kiến tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội” theo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội để sớm trình Chính phủ xem xét, thông qua, trình Quốc hội.

Thành phố cũng sẽ tập trung chỉ đạo nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bao gồm: Thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, lĩnh vực có lợi thế tăng trưởng như tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất, nhập khẩu, cấp nước sạch nông thôn, giao đất dịch vụ...; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - DN, kết nối cung - cầu; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững, tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

UBND Thành phố đẩy mạnh việc đôn đốc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, đồng thời rà soát, đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ; xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ.

THÙY LÊ

Bình Luận