Thứ Năm, 7/7/2022 - 5:5:50 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hà Nội sẽ tổng kết 10 năm phát triển Thủ đô

Thứ Hai, 31/05/2021 23:25:00

(BKTO) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020 (Nghị quyết 11).

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao.


Theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị ủy chỉ đạo đánh giá, tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 trong Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy; gửi báo cáo Thành ủy trước ngày 01/7/2021. Thành phố, Văn phòng Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổng hợp, xây dựng báo cáo, dự thảo Nghị quyết và tổ chức Hội nghị tổng kết cấp Thành phố trước ngày 15/10/2021.

Việc tổng kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, kết quả đạt được; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 11; gắn với đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô năm 2012.

Kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 là cơ sở để xây dựng và đề xuất Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết (mới) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn phù hợp cho từng thời kỳ.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đơn vị đánh giá nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, toàn diện, rút ra được những mặt đạt được, bài học kinh nghiệm; những mặt chưa được và nguyên nhân; đề xuất những quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp khả thi cho từng giai đoạn phù hợp với xu thế phát triển, tình hình thực tiễn của Thành phố và đất nước trong thời kỳ mới…/.
THÙY LÊ

Bình Luận