Thứ Ba, 14/7/2020 - 22:44:9 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đề xuất gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất khoảng 80.200 tỷ đồng

Thứ Năm, 26/03/2020 22:53:45

(BKTO) - Đây là tổng số thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập DN, thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh… và tiền thuê đất được Bộ Tài chính đề xuất nhằm hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19.

 

Số thu NSNN của năm 2020 không giảm do số thuế và tiền thuê đất được đề xuất gia hạn đều phải nộp trong năm 2020 - Ảnh: Trung Kiên


Ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình số 47/TTr-BTC trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đối tượng nào được hỗ trợ?

Theo Tờ trình, có 3 nhóm được gia hạn các loại thuế nêu trên, gồm: DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành: nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan, lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan, khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt, sản xuất trang phục, sản xuất giày, dép, sản xuất sản phẩm từ cao su, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống).

DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành: vận tải đường sắt, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải đường bộ khác, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; giáo dục và đào tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao, hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên, hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề, hoạt động chiếu phim.

DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Thuế giá trị gia tăng, trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu sẽ giảm khoảng 61.600 tỷ đồng

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các DN, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Với việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế GTGT như đề xuất, số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng 61.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do DN phải nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2020.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn khoảng 11.100 tỷ đồng

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập DN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào NSNN và số thuế thu nhập DN tạm nộp của quý I, quý II/2020 của DN, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập DN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN phải nộp sau quyết toán năm 2019, ước tính số thuế được gia hạn khoảng 11.100 tỷ đồng (trong đó: số thuế TNDN được giãn của DN thuộc ngành kinh tế 8.400 tỷ đồng và của DN nhỏ và siêu nhỏ là 2.700 tỷ đồng). Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do DN phải nộp vào NSNN trước ngày 31/8/2020.

Thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn khoảng 3.000 tỷ đồng

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu trên. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020.

Số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng nhưng số thu NSNN của năm 2020 không giảm do hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 15/12/2020.

Tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm mà trên Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. Riêng với DN nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày 31/5/2020.

Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm nay không giảm do DN, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải nộp vào NSNN trước ngày 31/10/2020.

Trường hợp DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn thì DN, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế thu nhập DN phải nộp. Hộ gia đình cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Người nộp thuế chỉ gửi 1 lần Giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ được gia hạn và thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7/2020.

THÙY ANH

Bình Luận