Thứ Tư, 27/10/2021 - 01:24:36 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đề xuất đầu tư hơn 90 nghìn tỷ đồng cho Chương trình giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững

Thứ Tư, 14/07/2021 09:15:00

(BKTO) - Chiều 13/7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành Phiên họp. Tại Phiên họp, Chính phủ đề xuất tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình là 90.260 tỷ đồng.

Phấn đấu giảm 1,5 triệu người nghèo/năm theo tiêu chí nghèo đa chiều

Trình bày Tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung cho biết, Chương trình gồm 4 dự án và 11 tiểu dự án.
 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: daibieunhandan.vn


Một trong những chỉ tiêu phấn đấu của Chương trình là đến năm 2025 giảm 1/2 số hộ nghèo so với đầu kỳ, giảm 1,5 triệu người nghèo/năm theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia; 50% số huyện nghèo, 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo tăng 20% - 25%/năm; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; 95% các hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được tiếp cận thông tin về chính sách, pháp luật giảm nghèo.

 
Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình là 90.260 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương 50.000 tỷ đồng (vốn đầu tư tối thiểu: 20.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 30.000 tỷ đồng); ngân sách địa phương: 21.760 tỷ đồng (vốn đầu tư: 10.350 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 11.410 tỷ đồng); vốn huy động hợp pháp khác: 18.500 tỷ đồng (vốn đầu tư: 11.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 7.500 tỷ đồng).
Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Chương trình cần được bố trí nguồn vốn lớn. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, trong bối cảnh hiện nay chưa thể cân đối đủ ngân sách thực hiện, Chính phủ kiến nghị Quốc hội phê duyệt tổng kinh phí ở mức tối thiểu cho Chương trình theo Tờ trình của Chính phủ; giao Chính phủ hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để bổ sung cho Chương trình và có giải pháp huy động vốn ODA, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình.

Đầu tư có trọng điểm, không dàn trải, manh mún

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, liên quan đến nguồn vốn cho Chương trình, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, với yêu cầu về nguồn vốn của Chương trình cùng với 02 chương trình mục tiêu quốc gia khác thì đây là một áp lực rất lớn cho việc cân đối NSNN. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ rà soát, cân đối lại nguồn vốn thực hiện hướng tới mục tiêu tổng quát giảm nghèo đa chiều bao trùm bền vững, bảo đảm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu cho từng chiều. 
 

Toàn cảnh Phiên họp - Ảnh: daibieunhandan.vn


Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Chương trình giảm nghèo bền vững thu được thành tựu lớn. Góp ý về Chương trình, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phải tiếp tục hoàn thiện tiêu chí nghèo đa chiều; khắc phục tình trạng tái nghèo cao, tình trạng trục lợi chính sách… Đồng thời, đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn thực hiện hướng tới mục tiêu tổng quát giảm nghèo đa chiều bao trùm bền vững, bảo đảm thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu cho từng chiều nghèo.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, UBTVQH nhất trí với sự cần thiết xây dựng Chương trình này nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời đề nghị đổi tên của Chương trình là “Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” như Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra. Chương trình tiếp tục tập trung đầu tư vào địa bàn nghèo, hộ nghèo, vừa giải quyết nghèo đa chiều về thu nhập và các chiều thiếu hụt khác nhằm đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm từ 1-1,5%.

UBTVQH cũng thống nhất bố trí đủ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho Chương trình mà Chính phủ đã dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 20.000 tỷ đồng, trên cơ sở đã bổ sung các nội dung bảo đảm thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, các chiều thiếu hụt của dịch vụ xã hội cơ bản, người nghèo không có khả năng lao động. Ngoài ra, Chính phủ cần cân đối các nguồn lực riêng chăm lo cho người nghèo, cần đánh giá tiêu chí tính thêm nghèo đa chiều.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương, đề nghị Chính phủ cân đối các nguồn lực để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình khi trình Quốc hội cho ý kiến.

Căn cứ vào nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị Chính phủ rà soát, cân đối lại nguồn lực theo ý kiến của cơ quan thẩm tra và Ủy ban Tài chính - Ngân sách; phân bổ vốn cho các dự án thành phần phù hợp. Đặc biệt phải rà soát các nội dung trùng lặp với nội dung chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước để đưa ra khỏi Chương trình. Đồng thời quán triệt tinh thần đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải manh mún, phải đúng, phải trúng các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đã đề ra./.

ĐĂNG KHOA

Bình Luận