Thứ Ba, 29/9/2020 - 7:32:40 Đường dây nóng: 096 774 2199
Tham dự dự hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng trung ương Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng trung ương Trần Thị Hà; lãnh đạo UBND các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, xem xét những vấn đề còn tồn tại để khắc phục, thúc đẩy các mặt công tác, đưa 5 thành phố phát triển nhanh, bền vững, góp phần quan trọng cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Theo báo cáo đánh giá, ngay từ đầu năm 2019, 5 thành phố đã triển khai phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực có nhiều đổi mới, sáng tạo với hình thức đa dạng, bám sát với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của từng ngành, từng địa phương; triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019.
 

Toàn cảnh Hội nghị- Ảnh: Q.Vinh


5 thành phố cũng đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt 611.525 tỷ đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ; tổng thu NSNN ước đạt 193.310 tỷ đồng, đạt 48,43%, tăng 7,04% so với cùng kỳ; tổng lượng khách du lịch đến với thành phố ước đạt 4,25 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn TP. Hà Nội ước tăng 7,21% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 133.854 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán; lượng khách du lịch đến với Hà Nội ước đạt 14,4 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP. Hải Phòng ước đạt 16,3% so với cùng kỳ- cao nhất từ trước đến nay; tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước thực hiện được 7.075,2 triệu USD, tăng 80,95% so với cùng kỳ, bằng 70,22% so với kế hoạch; thu hút khách du lịch ước đạt trên 3,98 triệu lượt, tăng 11,86% so với cùng kỳ, bằng 43,85% so với kế hoạch…

Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, công tác khen thưởng trên địa bàn 5 thành phố được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện; đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, theo quy định. Việc lập hồ sơ, quy trình xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng và dân chủ; đối tượng khen thưởng cũng được mở rộng hơn đến các tầng lớp nhân dân ở nhiều lĩnh vực hoạt động, công tác, từ đó góp phần động viên, nêu gương kịp thời và thiết thực trong quần chúng nhân dân.

Để công tác thi đua- khen thưởng tạo động lực cho mỗi tập thể, cá nhân trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đại diện 5 thành phố đề nghị cần sửa đổi các quy chế về quản lý tổ chức, xem xét và tôn vinh danh hiệu, trao thưởng cho doanh nhân và DN; đề nghị Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương sớm tham mưu cho Bộ Nội vụ ban hành nghị định về việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, DN để các thành phố có căn cứ thực hiện.
 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao thành tích của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương trong 6 tháng qua. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, 5 thành phố đã bám sát Chỉ thị số 34- CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, từ đó lựa chọn những chủ đề gắn liền với sự phát triển của thành phố nhằm tạo bứt phá trong triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo động lực để nhân dân cùng hăng say lao động, sản xuất, xứng đáng với lời nhắn nhủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Ấn tượng trước những con số của 5 thành phố đạt được trong 6 tháng vừa qua, tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn vẫn còn trăn trở khi thực tế hiện nay các DN vẫn gặp phải nhiều rào cản trong phát triển sản xuất, mở rộng môi trường đầu tư kinh doanh; công tác cải cách hành chính mặc dù có nhiều cải thiện nhưng ở một số nơi, một bộ phận công chức, viên chức vẫn còn sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân; những vấn đề nổi cộm như ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, ùn tắc giao thông, tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn gây bức xúc lớn trong nhân dân; việc nhân rộng các điển hình tiên tiến vẫn còn chậm; việc trao đổi học tập kinh nghiệm của 5 thành phố chưa được triển khai thường xuyên, liên tục, chưa có những chuyên đề học tập kinh nghiệm hiệu quả;...

Nhấn mạnh năm 2019 là năm cả nước đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm về đích trong triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đã đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi thành viên trong Cụm thi đua tiếp tục huy động sự vào cuộc của nhân dân trong triển khai các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là phát động thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để “nhà nhà thi đua, người người thi đua” và có những thành tích tốt nhất chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước.

HƯƠNG DIỆP

Bình Luận