Chủ Nhật, 19/9/2021 - 14:18:12 Đường dây nóng: 096 774 2199

Cán bộ, công chức chỉ đến công sở trong trường hợp thực sự cần thiết

Thứ Bảy, 31/07/2021 15:20:00

(BKTO) - UBND TP. Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chỉ đến làm việc trực tiếp tại công sở trong trường hợp thực sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch...

Hà Nội ban hành mẫu giấy đi đường cho người đủ điều kiện lưu thông trong thời gian giãn cách


Ngày 30/7, UBND TP. Hà Nội ban hành Văn bản số 2456/UBND-KGVX về việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, để tận dụng hiệu quả thời gian giãn cách xã hội nhằm sớm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và Chủ tịch Tổng Giám đốc các Tổng công ty, DN tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị (bao gồm các đơn vị trực thuộc) chấp hành việc giãn cách xã hội và quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 17/CT-UBND gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết (trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch; công việc cần thiết khác theo yêu cầu của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị) mới đến làm việc trực tiếp tại công sở.

Phê duyệt danh sách và cấp Giấy đi đường cho những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị số 17/CT-UBND và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 2434/UBND-KT.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch./.

THÙY LÊ

Bình Luận