Chủ Nhật, 3/7/2022 - 15:48:15 Đường dây nóng: 096 774 2199

Bộ Tư pháp phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Thứ Hai, 21/03/2022 20:40:00

(BKTO) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTP về triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhằm triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Bộ Tư pháp phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao - Ảnh minh họa: chinhphu.vn


Theo Chỉ thị số 02/CT-BTP, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đầu tư, tập trung hoàn thành đúng yêu cầu, đúng mục đích, đúng quy định đối với các dự án được giao trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

Cụ thể, đẩy nhanh, tổ chức thực hiện dứt điểm các nhóm dự án đã và đang triển khai trong giai đoạn 2016-2020 chuyển sang thực hiện tiếp trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm nhóm dự án chậm quyết toán dự án hoàn thành, nhóm dự án đang thi công xây dựng, nhóm dự án vướng mắc chưa thể khởi công.

Song song với đó, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng, thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án theo đúng thời hạn quy định, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn của Bộ; chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo chất lượng lập và phê duyệt dự án, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai; thực hiện đúng quy trình đầu tư; triển khai đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, sớm hoàn thành, đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế.

Bộ Tư pháp phấn đấu, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; hoàn thành và quyết toán 100% các dự án chuyển tiếp, 80% dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn trực thuộc khẩn trương rà soát, đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế nội bộ về quản lý đầu tư công theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho việc triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp.

Đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong triển khai kế hoạch đầu tư công. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với toàn bộ quá trình triển khai dự án đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án để kịp thời phát hiện, khắc phục những sai sót, hạn chế; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư…/.

DIỆU THIỆN

Bình Luận