Thứ Hai, 26/9/2022 - 10:35:12 Đường dây nóng: 096 774 2199

Ba điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng

Thứ Năm, 09/01/2020 14:40:58

(BKTO)- Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ KTNN vào chiều 08/01, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) đã nhấn mạnh và đánh giá cao 3 điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ KTNN.

 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trương Xuân Cừ phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ KTNN - Ảnh: Thu Hường


Là Đảng ủy cấp trên của Đảng ủy KTNN, Đảng ủy Khối luôn theo dõi sát sao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy KTNN qua rất nhiều kênh. Qua đó, lãnh đạo Đảng ủy Khối nhận thấy, trong những năm qua, Đảng ủy KTNN đã rất nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, năm 2019, Đảng bộ có rất nhiều điểm sáng và là địa chỉ đỏ trong công tác xây dựng Đảng.

Phát huy truyền thống tốt đẹp 25 năm xây dựng và phát triển

Thứ nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng. So với nhiều tổ chức Đảng của các cơ quan nhà nước khác đã thành lập 70 - 80 năm, Đảng bộ KTNN có truyền thống không dài. Thế nhưng, nhìn vào những kết quả đã đạt được trong 25 năm qua thì có thể thấy, đây là một truyền thống rất đáng tự hào của mỗi một cán bộ, đảng viên công tác tại KTNN.

Trong 25 năm qua, rất nhiều đồng chí lãnh đạo KTNN đã trưởng thành, khẳng định được vai trò và trở thành các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững; tư tưởng chính trị, ý thức và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Đấy là truyền thống tốt đẹp, là sự kết tinh của một tập thể trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, từ lãnh đạo KTNN đến lãnh đạo các cơ quan đơn vị, từ Đảng ủy KTNN đến các đảng ủy, chi ủy trực thuộc... Đảng bộ KTNN là một trong những Đảng bộ có truyền thống trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.

Thứ hai, Đảng ủy và Ban cán sự đảng KTNN đã phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đây chính là sức mạnh tổng hợp đã được phát huy suốt nhiều năm qua và là cơ sở, động lực giúp toàn Đảng bộ đạt được thành công trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.
Mỗi tổ chức đảng đều phải chịu sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về thực hiện nhiệm vụ chính trị nhưng cũng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy cấp trên. Điều đó đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban cán sự đảng và Đảng ủy KTNN để hoàn thành mục tiêu chung, cả về công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc này Đảng ủy KTNN làm rất tốt và đã được minh chứng qua kết quả giám sát của Ủy Kiểm tra Trung ương. Đấy là điểm sáng và là yếu tố quan trọng để Đảng bộ KTNN thực hiện tốt các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy cấp trên. 

Thứ ba, năm 2019, KTNN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đây là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo KTNN; sự nỗ lực cố gắng vươn lên của tập thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đảng viên đã thể hiện ý thức kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương, tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên đã được chú trọng đẩy mạnh. Vai trò của KTNN trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng được nâng cao. Đây cũng là điểm sáng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ KTNN năm 2019.

Xây dựng Đảng phải đáp ứng những yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hướng tới những sự kiện trọng đại này, Đảng ủy KTNN cần đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức rèn luyện, phấn đấu cho cán bộ, đảng viên. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên hết sức chuyên nghiệp với phẩm chất đạo đức tốt. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta tổ chức đợt thi đua, sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị và kiểm điểm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đảng bộ KTNN đã làm tốt công tác này và cần tiếp tục phát huy trong năm nay.

Công tác xây dựng Đảng là yêu cầu quan trọng để Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, đáp ứng các nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Để thực hiện được mục tiêu này, cùng với việc chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy cần chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, cán bộ, lãnh đạo, quản lý và đảng viên phải được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, công khai, dân chủ, tránh hình thức.

Cùng với đó, Đảng ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bao gồm cả kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ. Đặc biệt, quy trình kiểm tra, giám sát cần phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Thực tiễn đã chứng minh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban cán sự đảng, giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Do đó, năm 2020, Đảng ủy cần tiếp tục phát huy việc phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo KTNN. Đây là điều cực kỳ quan trọng và sự phối hợp đó phải được thể hiện bằng quy chế phối hợp. Cần lưu ý rằng, tổ chức đảng chịu sự chi phối của rất nhiều các quy định nên nếu các bộ phận tham mưu lơ là hoặc quán triệt không sâu là có thể dẫn tới quy trình thực hiện chưa thật chuẩn.

Cuối cùng, Đảng ủy KTNN cần tiếp tục quan tâm, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ làm công tác đảng dù là chuyên trách hay chuyên nhiệm đều thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng định hướng./.

MAI HỒNG HƯỜNG (lược ghi)

Bình Luận