Chủ Nhật, 24/01/2021 - 15:10:00 Đường dây nóng: 096 774 2199

3 tháng đầu năm, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 8,7%

Thứ Hai, 30/03/2020 21:25:00

(BKTO)- Tổng cục Hải quan vừa cho biết, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) từ ngày 01/3 đến 29/3 đạt 24.261 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 29/3/2020 đạt 75.185 tỷ đồng bằng 22,2% dự toán, bằng 21,2% chỉ tiêu.

Ước tính đến hết tháng 3/2020, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 23 nghìn chiếc, giảm 43,1% về lượng và giảm 43,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước


Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 3 và ước kim ngạch XNK trong tháng 3 cũng như tình hình kinh tế nói chung, ước thu tháng 3/2020 đạt 26.076 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 3 tháng đầu năm 2020 ước đạt 77.000 tỷ đồng, bằng 22,78% dự toán, bằng 21,69% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2019 (84.336 tỷ đồng).

Cụ thể, tháng 3/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 39 tỷ USD, giảm 1,1% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 20 tỷ USD, giảm 4,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tăng 2,3%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch XNK hàng hóa cả nước trong 3 tháng đầu năm ước tính đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,69%, trong đó, xuất khẩu ước đạt 59,07 tỷ USD, tăng 0,5% và nhập khẩu ước tính đạt 56,26 tỷ USD, giảm 1,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 3 ước tính thặng dư 1 tỷ USD. Kết quả này giúp nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 3/2020 đạt 2,8 tỷ USD.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

Dầu thô xuất khẩu trong tháng 3 ước đạt 141 triệu USD, giảm 20,8% so với tháng trước. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 3 tháng ước đạt 1,2 triệu tấn, trị giá ước đạt 532 triệu USD, tăng 11,6% về lượng nhưng giảm 8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ, trị giá xuất khẩu trong tháng 3 ước tính là 900 triệu USD, tăng 20,6% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng ước đạt 2,47 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính trong tháng 3 xuất khẩu nhóm hàng dệt may của cả nước đạt 1,8 tỷ USD, giảm 19,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng ước đạt 6,49 tỷ USD, giảm 8,9% so cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 3, ước tính, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản của cả nước là 600 triệu USD, tăng 19,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng ước đạt 1,58 tỷ USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước…

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

Xăng dầu các loại nhập khẩu trong tháng 3 ước tính là 500 nghìn tấn, giảm 16,6% so với tháng trước và trị giá là 234 triệu USD, giảm 26,1% so với tháng trước. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 3 tháng ước tính đạt 1,85 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,018 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và giảm 17,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng ước tính nhập khẩu trong tháng 3 là 2,6 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3, nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước là 7,8 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Vải các loại ước tính nhập khẩu trong tháng 3 là 800 triệu USD, tăng 12,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3, nhập khẩu vải các loại đạt 2,36 tỷ USD, giảm 17,7% so với 3 tháng đầu năm 2019.

Chất dẻo nguyên liệu ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 3 là 530 nghìn tấn, giảm 10,5% so với tháng trước và trị giá là 716 triệu USD, giảm 3,3%. Ước tính đến hết tháng 3, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 1,53 triệu tấn, trị giá 2,01 tỷ USD; tăng 4,7% về lượng và giảm 6,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác ước tính trong tháng 3 là 130 nghìn tấn, giảm 12,9% và trị giá là 449 triệu USD, giảm 11,1% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 3 tháng ước đạt 404 nghìn tấn, tăng 0,3% và tổng kim ngạch ước đạt 1,38 tỷ USD, giảm 7,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày ước tính nhập khẩu  trong tháng 3 là 400 triệu USD, tăng 8,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3, nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước là 1,13 tỷ USD, giảm 14,3% so với 3 tháng/2019.

Ô tô nguyên chiếc các loại ước tính nhập khẩu trong tháng 3 đạt 8 nghìn chiếc, trị giá đạt 163 triệu USD, giảm 22% về lượng và 26,6% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 23 nghìn chiếc, trị giá đạt 497 triệu USD, giảm 43,1% về lượng và giảm 43,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước…

THÙY ANH

Bình Luận