Thứ Hai, 8/3/2021 - 00:42:55 Đường dây nóng: 096 774 2199

215 điện mừng Đại hội XIII từ các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế

Thứ Ba, 26/01/2021 21:05:00

(BKTO) - Tính đến ngày 22/01/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam

 
Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vào sáng 26/01, báo cáo danh sách thư, điện mừng của các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi tới chúc mừng Đại hội XIII, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên - thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội cho biết: Trong những ngày chuẩn bị diễn ra Đại hội, Đảng ta liên tục nhận được thư, điện chúc mừng của bạn bè quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với Đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Tính đến ngày 22/01, Đại hội đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức khu vực và quốc tế, 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao, 15 cá nhân đến từ 79 nước.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đồng thời cũng là điểm nhấn sinh động, thể hiện quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta và các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - đã trân trọng cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, của các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đại hội tiếp tục khẳng định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại mà Đảng ta đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới./.

THÀNH ĐỨC

Bình Luận