Thứ Tư, 17/8/2022 - 14:21:27 Đường dây nóng: 096 774 2199

12 tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí, người làm báo văn hóa

Thứ Ba, 21/06/2022 15:25:00

(BKTO) - Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng cơ quan báo chí văn hóa phải đảm bảo 6 tiêu chí và văn hóa của người làm báo cũng gồm 6 tiêu chí quan trọng.

Lãnh đạo 11 cơ quan báo chí  ký giao ước thực hiện Phong trào thi đua. Ảnh: TTXVN


Sáng 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân đã phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam".

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương...
 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhận lẵng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam từ Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh:TTXVN


Tại Lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã tặng hoa chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã phát động phong trào thi đua và công bố 12 tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa.

6 tiêu chí xây dựng cơ quan báo chí văn hóa

Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực phấn đấu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuyên mục về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan.

Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động và văn phòng đại diện.

Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tinh thần nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái hướng đến các giá trị "chân, thiện, mỹ", lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.
 

Quang cảnh Lễ Phát động. Ảnh: Thành Đức


Tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo; hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

6 tiêu chí văn hóa của người làm báo

Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo.

Tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tinh thần nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Ứng xử chân thành, thân ái, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực, thân thiện với công chúng.

Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Báo chí góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh

Để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo nước nhà cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: "Mỗi cơ quan báo chí phải là một tấm gương đi đầu trong viêc xây dựng văn hóa công sở, văn hóa cơ quan" - Ảnh: TTXVN


Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Qua đó, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người làm báo nhận thức sâu sắc về phong trào thi đua, tích cực xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; quyết tâm, kiên trì triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo.

Hai là, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình tác nghiệp, bảo đảm các chuẩn mực cao nhất về tính chính xác, sự tin cậy và tính nhân văn trong từng bản tin, từng bài báo.

Các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, có sức lan tỏa, bảo đảm được yếu tố thẩm mỹ, giáo dục, trở thành hình mẫu trong giao tiếp, ứng xử văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là trên không gian mạng, góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh.

Ba là, xây dựng môi trường cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa cần chú trọng những giá trị chuẩn mực phù hợp với hệ giá trị gia đình, hệ giá trị xã hội, giá trị quốc gia - dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại để văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” như chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo nên sức mạnh tổng hợp hết sức ý nghĩa, tốt đẹp của báo chí.

Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với báo chí để báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tinh thần tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân… Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, phóng viên, công chức và người làm báo.

Năm là, phong trào thi đua “xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” phải được lan tỏa, thấm sâu, thực chất vào mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo.

Hội Nhà báo Việt Nam hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các cấp hội, cơ quan báo chí; hằng năm đánh giá kết quả thực hiện, bình xét, trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo niềm tin, động lực, khí thế mới cho mỗi người làm báo Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo 11 cơ quan báo chí đại diện cho các cơ quan báo chí trong cả nước đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”./.

THÀNH ĐỨC

Bình Luận