Thứ Năm, 02/4/2020 - 7:54:20 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi các đại biểu Quốc hội: Phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19

(BKTO) - (BKTO) - Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 1/4/2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có Thư gửi các đại biểu Quốc hội, đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của mình để sát cánh cùng nhân dân, chính quyền, tổ chức Đảng đoàn thể các cấp trong cuộc chiến đấu phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các dự án luật; các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, cơ quan giúp việc của Quốc hội chủ động điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác, phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của tình hình.

Xem thêm