Thứ Sáu, 4/12/2020 - 8:12:9 Đường dây nóng: 096 774 2199

Tiến hành Điều tra DN năm 2020 trên phạm vi cả nước

Thứ Tư, 01/04/2020 12:31:00

(BKTO) - Tổng cục Thống kê cho biết, bắt đầu từ hôm nay (01/4/2020) sẽ chính thức tiến hành Điều tra DN năm 2020 trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những cuộc Điều tra được thực hiện theo Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

 

Ảnh minh họa - Nguồn: TTXVN


Cuộc điều tra DN năm 2020 được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu, sử dụng 18 loại phiếu điều tra.

Đối tượng điều tra của cuộc điều tra DN năm 2020 bao gồm: Thứ nhất, các DN được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật DN; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các DN được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động. Thứ hai, các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc DN.

Theo Tổng cục Thống kê, kết quả thu thập từ điều tra DN năm 2020 được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển DN của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các DN, hợp tác xã; được dùng trong tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê.

Đồng thời, kết quả của Điều tra DN năm 2020 sẽ là tư liệu để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng DN năm 2021" và “Sách Trắng Hợp tác xã năm 2021”; đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong DN và chi phí dịch vụ logistic trong thời đại công nghiệp 4.0.

Về đơn vị điều tra, Tổng cục Thống kê cho biết đơn vị điều tra bao gồm các DN không có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác, DN có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác.

Đối với đơn vị điều tra là 62 tập đoàn, tổng công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành thuộc các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, điện lực, bảo hiểm, hàng không, đường sắt, ngân hàng có nhiều đơn vị chi nhánh đóng trên phạm vi cả nước, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức điều tra khối văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tiến hành thu thập thông tin đối với các DN hạch toán độc lập, không thuộc hoạt động hạch toán toàn ngành, trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty này có địa điểm đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Với các tập đoàn, tổng công ty còn lại (không bao gồm 62 tập đoàn, tổng công ty nêu trên), các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều tra, đơn vị điều tra là Văn phòng tập đoàn, tổng công ty (báo cáo phần hoạt động của Văn phòng tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào Văn phòng tập đoàn, tổng công ty) và các DN trực thuộc tập đoàn, tổng công ty hạch toán kinh tế độc lập đóng trên địa bàn.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con, đơn vị điều tra là công ty mẹ và các công ty thành viên là công ty con hạch toán kinh tế độc lập.

Tổng Cục Thống kê cho biết, một trong những điểm mới căn bản của điều tra DN năm 2020 là triển khai thu thập thông tin DN bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến. DN được cấp tài khoản đăng nhập và thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Điều tra DN tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

Thời gian thu thập thông tin được triển khai từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/5/2020. Thời gian nhập tin, xử lý và nghiệm thu số liệu thực hiện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 31/7/2020, gồm các công việc: Cục Thống kê cấp tỉnh triển khai chỉnh lý, đánh mã, kiểm tra, làm sạch, xử lý số liệu và nghiệm thu cấp huyện; gửi báo cáo giải trình về Tổng cục Thống kê trước ngày 30/6/2020.

PHÙNG NGUYÊN
 
 

Bình Luận