Thứ Bảy, 13/8/2022 - 7:25:41 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp.Ảnh: Bộ Xây dựng


Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thời gian qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Đó cũng là những khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của hầu hết các cơ quan, đơn vị trên cả nước, trong đó có các trường đào tạo của Bộ Xây dựng. Trong bối cảnh khó khăn đó, các trường cần xây dựng kế hoạch với tiến độ cụ thể để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm 2020, các dự án khởi công năm 2021, các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2022 đã được Bộ giao vốn đợt 1 và đợt 2 năm 2021.

Báo cáo chung về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các trường trực thuộc Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Đào Việt Dũng cho biết, các trường thuộc Bộ đang triển khai 08 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 cùng 05 dự án khởi công mới năm 2021 và 08 dự án chuẩn bị đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các dự án đều chậm tiến độ giải ngân, tỷ lệ giải ngân chung của 13 dự án mới đạt 50,07% tính đến 30/9/2021. Trong đó một số dự án đã hoàn thành cơ bản các hạng mục đầu tư xây dựng và đang hoàn thiện các hồ sơ thanh quyết toán. Qua công tác kiểm tra, Vụ Kế hoạch – Tài chính kiến nghị với lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường công tác chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ giải ngân trước 31/12/2021.
Sau khi nghe báo cáo về tiến độ từng dự án cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chia sẻ với những khó khăn của các trường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương; đồng thời đề nghị lãnh đạo các trường cần hết sức quan tâm vấn đề tổ chức thực hiện dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hiệu quả sau đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp và dự án khởi công năm 2021. Đối với 08 dự án chuẩn bị đầu tư, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư cần thiết theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện để có thể phê duyệt trong tháng 12/2021.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của Bộ tích cực phối hợp với các trường trong công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; hướng dẫn các chủ đầu tư về trình tự, thủ tục đầu tư, thanh quyết toán, đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo cho hoạt động đầu tư của các đơn vị đạt hiệu quả cao và đúng quy định của pháp luật.
Đ. KHOA
 

Bình Luận