Thứ Tư, 5/10/2022 - 13:26:45 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thu ngân sách Nhà nước đạt 806,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán năm

Thứ Hai, 30/05/2022 11:25:29

(BKTO) - Trong khi thu ngân sách Nhà nước tăng 18,7% và chi ngân sách Nhà nước tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021, Tổng cục Thống kê đánh giá, thu - chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2022 đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2022 tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn


Số liệu thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2022 ước đạt 126,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2022 đạt 806,4 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những khoản thu chính được ghi nhận là thu nội địa tháng 5/2022 ước đạt 96,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 đạt 646 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% dự toán năm và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, thu từ dầu thô tháng 5/2022 ước đạt 5,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 đạt 29,4 nghìn tỷ đồng, bằng 104,4% dự toán năm và tăng 90,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2022 ước đạt 25,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 đạt 130,8 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán năm và tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2022 ước đạt 128,1 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 589,1 nghìn tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng đầu năm 2022 đạt 428,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,6% dự toán năm và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 115,9 nghìn tỷ đồng, bằng 22% và tăng 13,6%; chi trả nợ lãi 43,6 nghìn tỷ đồng, bằng 42% và giảm 8,3%./.
H.THOAN

 

Bình Luận