Thứ Tư, 17/8/2022 - 13:55:9 Đường dây nóng: 096 774 2199

Thư chúc mừng của Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh gửi Báo Kiểm toán nhân kỷ niệm 10 năm ra số đầu tiên (05/7/2012-05/7/2022)

Chủ Nhật, 19/06/2022 21:48:00

(BKTO) - Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Báo Kiểm toán ra mắt số đầu tiên (05/7/2012-05/7/2022), đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước đã gửi thư chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Báo Kiểm toán.

Bình Luận