Chủ Nhật, 3/7/2022 - 6:01:12 Đường dây nóng: 096 774 2199

Quy chế phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn mới

Thứ Hai, 11/10/2021 14:27:00

(BKTO) - Chiều 8/10/2021, tại Thành phố Vinh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND Tỉnh Nghệ An, ký kết Quy chế phối hợp sửa đổi và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước”. Các đồng chí Trần Sỹ Thanh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Thái Thanh Quý – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị.

         
Các đồng chí: Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các đại biểu ký kết Quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi Cơ quan

Trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn cho biết: Trên cơ sở phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp, trách nhiệm của từng Cơ quan đã được xác định cụ thể trong Quy chế phối hợp năm 2014, việc phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các mặt như: Xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm toán; kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán và của Kiểm toán viên nhà nước.

Hai Bên cũng đã phối hợp trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN và của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định. “Qua 7 năm thực hiện cho thấy, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh là cần thiết. Các Bên đã thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế phối hợp. Kết quả đạt được của hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi cơ quan.” – Chánh Văn phòng Bùi Duy Sơn nói.

Báo cáo cũng cho biết, hàng năm thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương, KTNN đã tư vấn và giúp địa phương hoàn thiện hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách. Những thông tin, dữ liệu trao đổi giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã có tác dụng tích cực cho các cấp chính quyền, cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng tiền và tài sản Nhà nước. Đồng thời với sự phối hợp tích cực và hiệu quả của Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã góp phần giúp KTNN hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm.

Tại Hội nghị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại trong quá trình phối hợp và thảo luận về những định hướng trong thời gian tới, các Bên đã đi đến thống nhất nội dung và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An giai đoạn mới để thay thế Quy chế phối hợp thực hiện từ năm 2014 đến nay. Các ý kiến tại Hội nghị thống nhất cho rằng, Quy chế phối hợp công tác là rất quan trọng và cần thiết để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động phối hợp; phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi bổ sung.

Quy chế phối hợp mới gồm 3 Chương, 14 điều, ngoài các quy định chung, Quy chế dành toàn bộ Chương II với 9 Điều để quy định về những nội dung cụ thể: Chế độ làm việc liên tịch và chế độ tham dự hội nghị; Nhiệm vụ của đơn vị đầu mối; Phối hợp trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, hoạt động giám sát; Phối hợp trong thực hiện kiểm toán, kiểm tra, giám sát; Phối hợp thực hiện kiến nghị kiểm toán; Phối hợp trong hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán và của Kiểm toán viên nhà nước; Phối hợp trong công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử; Phối hợp trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án Luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN và của HĐND, UBND tỉnh Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định; Phối hợp trong cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số.

Tại Quy chế lần này, đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính như: Khai thác, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số phù hợp với khoản 3, Điều 1 Luật số 55/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; việc trao đổi với HĐND, UBND tỉnh một số các nội dung liên quan đến việc quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách Nhà nước tại địa phương hàng năm; việc tổ chức thông báo dự kiến kế hoạch của các Bên, từ đó đi đến thống nhất, kết hợp trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán để giảm thiểu sự trùng lắp về kế hoạch kiểm toán với kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại địa phương…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên, tài sản công

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh chia sẻ, sau 27 năm thành lập, KTNN được Đảng, Nhà nước, Quốc hội ghi nhận; Địa vị pháp lý của KTNN đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013; Chức năng, nhiệm vụ của KTNN đã được quy định rõ trong Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung năm 2019.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu tại Hội nghị
 
Có được những kết quả trên, bên cạnh nỗ lực cố gắng của các thế hệ Lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức kiểm toán, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh vai trò rất quan trọng, to lớn đó là sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng như các địa phương, đặc biệt là các địa phương có KTNN các khu vực đóng trụ sở trong việc đồng hành cùng với KTNN thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các thế hệ lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ngành thường xuyên phối hợp, hỗ trợ KTNN nói chung và KTNN Khu vực 2 nói riêng trong suốt 20 năm hình thành và phát triển vừa qua của khu vực.

Trao đổi một số định hướng của KTNN trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh tư duy vì sự phát triển chung, hoạt động kiểm toán ngoài việc chỉ ra cái đúng cái sai, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính ngân sách, quản lý tài sản công giúp tiết kiệm nguồn lực, quan trọng hơn là tạo điều kiện, tạo ra môi trường tốt hơn để các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Thông qua đó để đơn vị, cán bộ tự tin hơn trong công tác tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống, xử lý vấn đề trên tinh thần, quan điểm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và quốc gia.

Cũng theo Tổng Kiểm toán nhà nước, để triển khai tốt Quy chế phối hợp giữa KTNN và Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, các Bên cần phân công đầu mối, cùng trao đổi, xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện, tránh chồng chéo; đồng thời mong muốn tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để KTNN khu vực II thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn sự quan tâm của KTNN và những kết quả phối hợp trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua. Việc ký kết Quy chế phối hợp hôm nay tiếp tục nâng tầm quan hệ cũng như sẽ gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và KTNN.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc ký kết diễn ra tại thời điểm năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2025, năm đầu tiên triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025… có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa ba Cơ quan. Quy chế này có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn tới, giúp tỉnh khắc phục những hạn chế, từ đó quản lý điều hành tốt hơn, đúng chế độ, định mức ngân sách Nhà nước; giúp cho tỉnh đẩy nhanh giải ngân, quyết toán vốn đầu tư công… qua đó, góp phần giúp tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tư tưởng chính trị trên địa bàn.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt chương trình phối hợp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định tỉnh sẽ hết sức trách nhiệm, tích cực chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với KTNN trong việc lập kế hoạch đến khâu triển khai giám sát hoạt động kiểm toán, tuyên truyền các chế độ chính sách; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để việc xây dựng, lập kế hoạch kiểm toán tốt hơn, tránh chống chéo, bảo đảm quá trình kiểm toán diễn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngay sau khi có kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan và cơ quan được kiểm toán triển khai các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Tỉnh Nghệ An mong muốn KTNN tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin nghiệp vụ, nhất là thông tin chuyên đề, chuyên sâu một số lĩnh vực quản lý Nhà nước rất nhạy cảm trên địa bàn như: Thu hồi đất, bảo vệ tài nguyên, môi trường, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ… Qua đó, giúp cho tỉnh có các thông tin về chuyên môn nghiệp vụ sâu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy hiệu quả nhất nguồn lực tài nguyên, tài sản công...

Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng mong muốn KTNN tiếp tục giúp Thường trực HĐND, UBND tỉnh triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tài chính - ngân sách cho các đại biểu dân cử và các cấp chính quyền để đảm bảo quá trình vận hành tài chính - ngân sách hiệu quả nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An có sự quan tâm của Trung ương, các Bộ, ngành trong đó có KTNN. Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của KTNN để giúp kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
Lãnh đạo KTNN trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KTNN" cho các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND và lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Nghệ An

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho 11 đồng chí là Lãnh đạo HĐND, UBND và lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Nghệ An đã có nhiều đóng vào sự nghiệp phát triển KTNN trong thời gian qua./.
Theo sav.gov.vn

Bình Luận