Thứ Tư, 27/10/2021 - 00:5:54 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đảm bảo nguồn lực đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Thứ Ba, 27/07/2021 18:10:32

(BKTO) - Sáng 27/7, thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình), các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết triển khai thực hiện Chương trình nhằm tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội trước mắt và dài hạn, hướng đến đảm bảo sinh kế bền vững cho nhóm đối tượng yếu thế nhằm xóa bỏ nghèo đói cho mọi người ở mọi nơi, mọi thời điểm và mỗi chiều.

 

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 27/7- Ảnh: quochoi.vn

Việc bố trí nguồn lực cần khả thi, tránh dàn trải

Đánh giá cao việc đề xuất thực hiện Chương trình, đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang (Vĩnh Long), cho rằng, trong điều kiện nguồn lực ngân sách có hạn, việc thực hiện Chương trình trong bối cảnh mới sẽ phải đối diện với những khó khăn, thách thức mới, nhất là khi áp dụng chuẩn nghèo mới thì tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ tăng lên đáng kể. Cùng với đó, đại dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tiêu cực đến nhóm đối tượng yếu thế, vốn đã khó khăn sẽ càng khó khăn và khó tiến về phía trước hơn. 

Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ phải quyết liệt chỉ đạo, rà soát, đánh giá tổng thể dự báo cơ hội, thách thức đối với các chương trình mục tiêu quốc gia đã, đang chuẩn bị triển khai thực hiện để tránh trùng lặp về nội dung, địa bàn, nguồn lực đầu tư và đối tượng thụ hưởng cụ thể của Chương trình. Từ đó tối ưu hóa các giải pháp triển khai thực hiện các đề án, tiểu đề án.

Đại biểu Quốc hội Chau Chắc phát biểu thảo luận -Ảnh: quochoi.vn


Trong huy động, phân bổ, giải ngân sử dụng các nguồn lực phục vụ giảm nghèo bền vững, cần chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ có điều kiện, ưu tiên bố trí nguồn lực trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với những mục tiêu, yêu cầu chặt chẽ hơn về đối tượng thụ hưởng, mức vốn được vay, thời hạn được vay, năng lực tổ chức sản xuất, quản lý, sử dụng vốn của hộ cận nghèo, hộ nghèo gắn với đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, kết nối phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn với vùng có điều kiện thuận lợi…

Đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) cũng lưu ý, kể từ năm 2022 sẽ chính thức áp dụng chuẩn nghèo mới, nâng mức cả về thu nhập và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội, y tế nhà ở, nước sạch, vệ sinh. Do đó, chắc chắn tỷ lệ hộ nghèo sẽ tăng cao khi áp dụng chuẩn nghèo mới và đòi hỏi rất lớn về nguồn lực, nhân lực, sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương, nhất là các nơi mà hiện nay đang là lõi nghèo. Chính vì vậy, việc bố trí nguồn lực cần tính toán cho khả thi và đã đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu thì cố gắng bố trí đủ trong nguồn lực thực hiện. 

Đại biểu Chau Chắc (An Giang) đề nghị, cần khắc phục tình trạng thời gian qua có chính sách, chương trình, dự án đề ra mục tiêu rất tốt nhưng kinh phí bảo đảm chưa đạt. Có chính sách, chương trình, dự án chỉ bảo đảm đạt khoảng từ 50% đến 60% so với kế hoạch ban đầu. Trong các dự án thành phần cần tập trung có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, vì nguồn lực của chúng ta còn hạn chế. Đồng thời, có cơ chế thực hiện nghiêm, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nhất là các trường hợp tiêu cực, làm méo mó, giảm ý nghĩa trong thực hiện Chương trình. “Cần kết hợp chặt chẽ giữa hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu với nâng cao thực chất đời sống của người dân, tránh chạy đua thành tích, đời sống của người dân không được nâng lên” - đại biểu lưu ý.

Về chính sách giảm nghèo, các đại biểu cho rằng, cần đổi mới trong quan điểm xây dựng chính sách giảm nghèo theo hướng đầu tư cho con người. Theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp), thực tế trong giai đoạn 2016-2020, theo số liệu thống kê chúng ta đã dành khoảng 74% vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng với quan điểm và phát triển kinh tế - xã hội vùng nghèo thì hạ tầng phải đi trước một bước. Đây là một quan điểm đúng, nhưng theo kết quả về giảm nghèo cho thấy rằng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo vẫn chưa đạt như chúng ta mong muốn.

“Hiệu quả công tác giảm nghèo không thể chỉ dựa vào chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng mà điều quan trọng hơn, là phải thiết kế được những chính sách mềm, dựa trên nhu cầu của người dân và phải tập trung thay đổi chủ thể là người dân. Theo quan điểm của tôi là đầu tư cho sức khỏe, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các vấn đề đào tạo nghề và sinh kế cho người dân” - đại biểu Hoa đề xuất. 

Khơi dậy ý chí tự chủ vươn lên thoát nghèo

Cũng tại phiên thảo luận, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là cần chú trọng công tác tuyên truyền, truyền thông, vận động trong nhân dân với nhiều hình thức đa dạng nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tính tự lực, tự cường vươn lên của người nghèo, giảm nghèo bền vững, không để tái nghèo cao, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chương trình đề ra.

Theo đại biểu Âu Thị Mai (Tuyên Quang) phải đặt người nghèo ở vị trí chủ thể trung tâm của công tác giảm nghèo; khơi dậy ý thức tự chủ, vươn lên thoát nghèo, loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước mà phải sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu thảo luận - Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu đề nghị, cần tiếp tục tích hợp ban hành các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hỗ trợ có điều kiện. Chỉ hỗ trợ trực tiếp đối với các chính sách có ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội như giáo dục, y tế. Còn lại các chính sách khác hỗ trợ bằng hình thức cho vay có hoàn trả. 

Đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang (Vĩnh Long) đề xuất, tiếp tục rà soát, bãi bỏ các chính sách hỗ trợ mang tính bao cấp, cho không, làm nảy sinh tư tưởng ỷ lại, trông chờ, so bì chính sách. Việc xác định các tiêu chí hộ nghèo trong giai đoạn mới phải thực chất hơn. Các tiêu chí về thu nhập, các tiêu chí đánh giá, đo lường đa chiều cần rõ ràng, có tính định lượng. Việc xây dựng thiết chế chính sách cần quan tâm đồng đều đến các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và cả hộ mới thoát nghèo. Bởi khoảng cách giữa các nhóm đối tượng này không lớn, chỉ cần một tác động nhỏ từ xã hội cũng có thể làm cho họ bị tái nghèo.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa cũng cho rằng, sự đổi mới trong tư duy theo hướng giảm cho không và tăng cho vay ưu đãi là một hướng tiếp cận cho vấn đề giảm nghèo. Nhà nước chỉ hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực và hướng dẫn cách làm, còn bản thân người nghèo, hộ nghèo phải cố gắng vươn lên và làm sao các chính sách giảm nghèo phải khơi dậy được khát vọng và tạo ra động lực để cho những huyện nghèo, người nghèo mong muốn thoát nghèo.

ĐĂNG KHOA


 

Bình Luận