Chủ Nhật, 3/7/2022 - 6:14:40 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đại hội Đại biểu Phân hội Kiểm toán viên nhà nước dự kiến diễn ra vào ngày 28/02

Thứ Tư, 23/02/2022 17:37:53

(BKTO) – Sáng 23/02, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp Ban Vận động thành lập Phân hội Kiểm toán viên nhà nước Việt Nam.

 

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các tiểu ban
chuẩn bị chu đáo để tổ chức Đại hội an toàn, tiết kiệm và trang trọng.
Ảnh: Thùy Anh


Cuộc họp nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Phân hội Kiểm toán viên nhà nước lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28/02/2022.

Tại cuộc họp, đại diện Tiểu ban Nhân sự xây dựng Đề án nhân sự của Phân hội; Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền thực hiện Dự thảo Văn kiện Đại hội, Kế hoạch tổ chức Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, Kế hoạch tuyên truyền về Đại hộị; Tiểu ban Tài chính, Lễ tân - Khánh tiết chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Đại hội đã lần lượt báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội. Đến nay, các tiểu ban đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự cuộc họp cho ý kiến về một số nội dung để hoàn thiện dự thảo kế hoạch chuẩn bị Đại hội.

Theo dự kiến, Bộ phận thường trực (Văn phòng Phân hội) là đại diện lãnh đạo cấp Vụ thuộc Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các thành viên và tiểu ban thuộc Ban Vận động thành lập Phân hội.

Thống nhất với tờ trình và dự thảo do các tiểu ban trình bày tại cuộc họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các tiểu ban hoàn thiện những công việc được thống nhất tại cuộc họp để đảm bảo tổ chức Đại hội chu đáo, an toàn, tiết kiệm và trang trọng./.
THÙY ANH


 

Bình Luận