Thứ Năm, 11/8/2022 - 16:16:23 Đường dây nóng: 096 774 2199

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật vừa được Quốc hội thông qua

Thứ Tư, 06/07/2022 08:40:00

(BKTO) - Sáng 05/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Quang cảnh Họp báo. Ảnh: VPCTN


Tại Họp báo, ông Phạm Thanh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố các Lệnh số 03; 04; 05; 06; 07/2022/L-CTN về việc công bố Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 3 thông qua.

Cụ thể, Luật Cảnh sát cơ động gồm 5 chương, 33 điều, thay thế Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

Luật đã thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; khắc phục những vướng mắc, bất cập của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013; phát triển, bổ sung các quy định mới nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của Luật khi được thực thi.

Luật Thi đua, khen thưởng gồm 8 chương, 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Các quy định trong Luật đã thể chế hóa quan điểm, định hướng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước, trong đó tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng; cải cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng…

Luật Điện ảnh gồm 8 chương, 50 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023, thay thế Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009. Luật được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định hiện hành và bảo đảm phù hợp với các cam kết trong các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong hoạt động điện ảnh…

Luật Kinh doanh bảo hiểm gồm 7 chương, 157 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023. Luật tập trung vào các nội dung cơ bản như: sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành để thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do, cũng như để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan; sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vướng mắc, bất cập trong thời gian vừa qua…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. Luật sửa đổi, bổ sung 102 điều của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành; đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hải quan; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật./.

DIỆU THIỆN
 

Bình Luận