Thứ Tư, 17/8/2022 - 15:37:23 Đường dây nóng: 096 774 2199

Cà Mau: Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Thứ Tư, 06/07/2022 20:15:00

(BKTO) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2025, tại Cà Mau có trên 80% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng. Ảnh: camau.gov.vn.


Theo đó, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai 03 nhóm nhiệm vụ chính: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội; qua các hệ thống thông tin cơ sở và trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số bền vững; giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin, làm thay đổi nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng.

Đề án giúp người sử dụng internet được trang bị kỹ năng cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin, an tâm thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện Đề án, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức cần nhận thức được vai trò, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, an toàn thông tin trong nước tiêu biểu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá và công bố hoặc bảo trợ.

Học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian mạng cho học tập, giải trí./.

THÙY ANH 

Bình Luận