Thứ Bảy, 25/6/2022 - 12:25:28 Đường dây nóng: 096 774 2199

Người cử tri nhân dân

Thứ Sáu, 21/05/2021 10:58:08

Hôm nay em là cử tri
Cùng với ba mẹ, chú dì, anh em
Rủ thêm hàng xóm kế bên
Đi bầu cử sớm, nêu tên loa phường
Họ nói em là tấm gương
Tuyên truyền, lan tỏa, việc thường mà hay
Yêu nước em đã hăng say
Vận động khu phố chung tay đi bầu
Từ ngõ ngách tới đầu cầu
Từ già đến trẻ đâu đâu cũng mừng
Có cụ nước mắt rưng rưng
Ơn Đảng, ơn Bác, mong đừng ai quên
Gắng chọn được những cái tên
Vẹn toàn tài, đức làm nên cơ đồ
Hỡi các anh chị, chú cô
Ai chưa bỏ phiếu, mau vô bầu liền
Đạt chỉ tiêu phường đã biên
Hoàn thành nghĩa vụ, không phiền đến ai
Cử tri hăng hái, miệt mài
Toàn dân đoàn kết, tương lai rạng ngời
Việt Nam danh tiếng muôn nơi
Cháu con Hồng Lạc đời đời ấm no

NGUYỄN THANH HUYỀN - Vụ Hợp tác Quốc tế, KTNN
 

Bình Luận