Thứ Tư, 21/4/2021 - 8:28:41 Đường dây nóng: 096 774 2199

Khiếu nại xử lý hàng nghìn hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Thứ Năm, 16/08/2018 14:20:11

(BKTO) - Bộ Công Thương vừa công bố con số hàng nghìn vụ việc khiếu nại, yêu cầu xử lý hành vi vi phạm, có dấu hiệu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ tiếp nhận và xử lý trong thời gian qua.

Theo đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu đã tiếp nhận và xử lý trên 1.200 khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng.

Đồng thời, tổng đài đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng thuộc Cục đã ghi nhận 3.953 cuộc gọi đến, trong đó các tổng đài viên của Cục đã tiếp nhận và trả lời 2.240 cuộc gọi, chiếm 56,67%.

Trong số 2.240 cuộc gọi có nhân viên trả lời, có 987 cuộc gọi liên quan đến yêu cầu hỗ trợ giải quyết khiếu nại hoặc phản ánh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Trong tổng số 987 vụ việc được tiếp nhận và xử lý, tháng 5, tháng 4 và tháng 6 có số lượng vụ việc lớn (tương ứng 320, 250 và 222 vụ việc).

PHÚC KHANG


 

Bình Luận