Chủ Nhật, 19/9/2021 - 15:17:3 Đường dây nóng: 096 774 2199

Hoàn thiện quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

Thứ Bảy, 10/07/2021 00:53:56

(BKTO)- Ngày 08/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức họp trực tuyến với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước để góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

 

Quang cảnh cuộc họp từ đầu cầu Bộ KH&ĐT - Ảnh: mpi.gov.vn


Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các quy định mới về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng, bảo vệ môi trường cũng như các lĩnh vực khác. Trong đó, có nhiều quy định liên quan trực tiếp tới hoạt động đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế như trình tự, thủ tục đầu tư, thẩm quyền, trách nhiệm của các bên có liên quan.

Tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Thứ trưởng KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Nghị định thay thế phải đảm bảo được sửa đổi, cập nhật, phù hợp với các quy định tại các văn bản pháp quy mới liên quan được ban hành, nhất là Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, đồng thời kế thừa các quy định pháp luật đã được quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP mà không phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Qua đó nhằm hoàn thiện xây dựng mô hình quản lý nhà nước nước đối với khu công nghiệp, khu kinh tế theo nguyên tắc “một cửa, tại chỗ” gắn với năng lực quản lý của các Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế để thu hút đầu tư, phát huy vai trò đầu mối của Ban quản lý trong quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Đồng thời, một số mô hình khu công nghiệp mới cần được nghiên cứu quy định trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với thực tiễn hoạt động của các khu công nghiệp tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, các đại biểu ở các điểm cầu trực tuyến đã tập trung thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, khu kinh tế; những điều kiện đối với khu công nghiệp và khu kinh tế; điều kiện năng lực đối với nhà đầu tư; nhà ở cho công nhân; những mô hình mới; sử dụng đất trong khu công nghiệp.../.
P.KHANG

Bình Luận