Thứ Sáu, 23/7/2021 - 23:33:42 Đường dây nóng: 096 774 2199

VCCI: Xây dựng Luật phát triển công nghiệp cần dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp

(BKTO) - Khung khổ chính sách mới về công nghiệp cần được hình thành dựa trên những điều tra, đánh giá nhu cầu thực tế phát triển công nghiệp hiện nay, đặc biệt là nhu cầu của các doanh nghiệp (DN) trong nhiều ngành nghề công nghiệp quan trọng và tiềm năng của Việt Nam.

Xem thêm