Chủ Nhật, 19/9/2021 - 14:30:57 Đường dây nóng: 096 774 2199

Kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) đã ký Quyết định kiện toàn Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo.

Xem thêm