Thứ Ba, 31/3/2020 - 8:13:24 Đường dây nóng: 096 774 2199

Đảm bảo an ninh lương thực vững chắc trong mọi tình huống

(BKTO) - “An ninh lương thực (ANLT) càng trở nên bức thiết hơn khi dân số tăng, biến đổi khí hậu diễn ra mạnh mẽ, tốc độ đô thị hóa cao, dịch bệnh bất thường… Do đó, chúng ta phải đảm bảo ANLT vững chắc trong mọi tình huống”. Đó là là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 05/8/2009 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” (Đề án).

Xem thêm